Будівництво та цивільна інженерія

Історія України

Українська мова (за проф. спрямуванням)

Культурологія

Основи  філософських знань

Основи економічних теорій

Політологія

Соціологія

Основи правознавства

Іноземна мова

Фізичне виховання

Вища математика

Теоретична механіка

Опір матеріалів

Інженерне креслення

Основи екології

Основи комп’ютерних технологій

Інженерна геодезія

Будівельне матеріалознавство

Безпека життєдіяльності

Будівельна техніка

Будівельні конструкції

Технологія і організація будівельного виробництва

Економіка будівництва

Метрологія і стандартизація

Основи підприємництва і управлінської діяльності

Будівельна механіка

Основи розрахунку будівельних конструкцій

Електротехніка в будівництві

Основи систем автоматизованого проектування

Основи охорони праці

Санітарно-технічне  обладнання будівель

Виробнича база будівництва

Планування міст

Технологія зведення будівель і споруд

Геодезичне забезпечення будівництва