Циклова комісія викладачів фізико-технічних, природничих, математичних і комп’ютерних дисциплін, захисту України, фізичної культури та професійних дисциплін спеціальності «Хімічні технології та інженерія»

Циклова комісія викладачів фізико-технічних, природничих, математичних і комп’ютерних дисциплін, захисту України, фізичної культури та професійних дисциплін спеціальності «Хімічні технології та інженерія» є загальнонауковим фундаментом, тією базою в навчанні, яка допоможе засвоїти систему загальноосвітніх та спеціальних дисциплін, що дозволить кожному фахівцю  стати конкурентоспроможним на ринку праці.

Значення спорту, природничих, комп’ютерних і математичних наук в житті людини важко переоцінити. Вони є обов’язковим підґрунтям для здобуття фахових знань. Сучасній молоді для успішного оволодіння обраною професією необхідний високий рівень комп’ютерної грамотності та лідерські якості, які є запорукою розвитку в прогресивному суспільстві. Над досягненням саме цієї мети і працюють викладачі комісії  фізико-технічних, природничих, математичних і комп’ютерних дисциплін, захисту України, фізичної культури та професійних дисциплін спеціальності «Хімічні технології та інженерія».

Математика займає чільне місце в підготовці фахівців, дає змогу науково обґрунтовано приймати рішення при вивченні економічних, будівельних та технологічних процесів. Сучасна фізика – широко розвинена і розгалужена наука. Розвиваючись у тісному зв’язку з технікою і будучи її підгрунтям, вона інтегрувалася в усі галузі промисловості,  створивши можливість для появи багатьох нових  галузей. З метою забезпечення умов для розширення комп’ютерної грамотності студентів та учнів у ВСП “Костопільський будівельно-технологічний фаховий коледж НУВГП” функціонує два комп’ютерні кабінети із сучасною технікою та з доступом до мережі Інтернет, вільним wi-fi.

Мета діяльності викладачів фізичного виховання та захисту України полягає у вихованні всебічно розвинених спеціалістів, збереженні і зміцненні їхнього здоров’я, фізичній підготовці, збільшенні рухової активності студентів  у  позаурочний час.

Вивчення професійних дисциплін спеціальності «Хімічні технології та інженерія» займає основне місце в підготовці майбутніх фахівців, які отримують знання із основних технологічних процесів виробництва деревинностружкових, деревинноволокнистих, фанерних плитних матеріалів, деревинних композиційних матеріалів, целюлозо-паперового виробництва.

Всі викладачі циклової комісії значну увагу приділяють методичній роботі: розробляють навчальні посібники і методичні вказівки, тестові  завдання для модульного контролю знань, поновлюють інструкції для виконання з лабораторних та практичних робіт.   Члени циклової комісії постійно працюють над поповненням своєї «педагогічної скарбнички», беруть участь в  обласних методичних об’єднаннях, проходять курси підвищення кваліфікації.

Циклова комісія спрямовує свою роботу за напрямками:

 • методичне забезпечення викладання загальноосвітніх, професійних дисциплін;
 • удосконалення форм та методів навчання;
 • розвиток та удосконалення навчально-методичної бази;
 • виховання студентів в патріотичних та  національних традиціях;
 • підготовка студентів до подальшої освіти, трудової діяльності;
 • розвиток студентської наукової діяльності.

Склад циклової комісії:

Павлова Тетяна Олександрівна – голова циклової комісії

Члени комісії

 • Багінський Іван Антонович
 • Воронко Олег Дмитрович
 • Гоздецький Євген Миколайович
 • Гурська Наталія Анатоліївна
 • Зданюк Юлія Миколаївна
 • Мальований Роман Ігорович
 • Нагорняк Ірина Іллівна
 • Остап’юк Анна Петрівна
 • Пінчук Руслан Олександрович
 • Рубель Микола Володимирович
 • Семещук Ігор Лаврентійови
 • Стукало Оксана Василівна
 • Ткачук Оксана Павлівна