Циклова комісія фізико-технічних, природничих, математичних, комп’ютерних дисциплін, Захисту України та фізичної культури

Значення спорту, природничих, комп’ютерних і математичних наук в житті людини важко переоцінити. Вони є обов’язковим підґрунтям для здобуття фахових знань. Сучасній молоді для успішного оволодіння обраною професією необхідний високий рівень комп’ютерної підготовки, лідерські якості, відповідність сучасним вимогам. Над досягненням саме цієї мети і працюють викладачі комісії «фізико-технічних, природничих, математичних і комп’ютерних дисциплін, Захисту України та фізичної культури».

Математика займає чільне місце в підготовці фахівців, дає змогу науково обґрунтовано приймати рішення при вивченні економічних, будівельних та технологічних процесів. Сучасна фізика – широко розвинена і розгалужена наука. Розвиваючись у тісному зв’язку з технікою і будучи її підгрунтям, фізика інтегрувалася в усі галузі промисловості,  створивши можливість для появи багатьох нових її галузей. Характерною особливістю фізики є те, що знання, одержані під час вивчення цієї дисципліни, часто пов’язані з майбутнім фахом студентів та учнів коледжу. З метою забезпечення комп’ютерної грамотності студентів та учнів коледжу і широкого впровадження електронно-обчислювальної  техніки в навчальний процес у Костопільському будівельно-технологічному коледжі функціонує два комп’ютерні кабінети із сучасною технікою та з доступом до мережі Інтернет, вільним wi-fi. Завідувачами кабінетами постійно проводиться робота з їх переобладнанням, систематично вносяться зміни в апаратне і програмне забезпечення.

Всі викладачі циклової комісії значну увагу приділяють методичній роботі: розробляються навчальні посібники і методичні вказівки з тем, винесених для самостійного опрацювання студентами, тестові програми та завдання для модульного контролю знань, поновлюються інструкції для виконання з лабораторних та практичних робіт.  Цикловою комісією «фізико-технічних, природничих, математичних, комп’ютерних дисциплін, Захисту України та фізичної культури» постійно проводяться засідання, семінари і відкриті заняття.  Члени комісії працюють над поповненням своєї «педагогічної скарбнички», беруть участь в  обласних методичних об’єднаннях, проходять курси підвищення кваліфікації, фахової майстерності. Викладачі циклової комісії  Семещук І.Л., Пінчук Р.О., Зданюк Ю.М., Линка М.П. щорічно готують студентів для участі в наукових конференціях, МАН, олімпіадах обласного рівня, а вихованці ж показують хороші результати та займають призові місця.

Вся робота циклової комісії «фізико-технічних, природничих, математичних, комп’ютерних дисциплін, Захисту України та фізичної культури» спрямована на удосконалення навчально-виховного процесу, впровадження інноваційних технологій навчання, підвищення якості та ефективності практичного навчання як основного способу формування професійної майстерності студентів та учнів.

Склад циклової комісії: