Про коледж

Історія коледжуnmspax6ds2i

Історія розвитку Костопільського будівельно-технологічного фахового коледжу бере свій початок з далекого 1986 року, коли на виробничій базі Костопільського Домобудівного комбінату було створено базу навчального закладу СПТУ №14 з плановим набором контингенту 450 осіб. Училище проводило підготовку кваліфікованих робітників за різними професіями, які по закінченню навчання, в основному, направлялися для працевлаштування на підприємство.
В 1997 році наказом Міністерства освіти і науки України №170 від 09.06.1997 року Костопільське СПТУ №14 ліквідовано та створено філію ВПУ №1. Навчально-матеріальна база училища знаходилась на території ДБК.
Враховуючи актуальність багато-ступеневого навчання в системі різнорівневих закладів освіти України, беручи до уваги проблеми, які виникли в системі профтехосвіти, спеціалізоване ПТУ №10 м. Рівного (засноване на базі ПТУ №10 та ПТУ №38) та Костопільська філія ВПУ-1 були включені в структуру Рівненського державного технічного університету як навчальний заклад нового типу — Технічний коледж (за наказом №1 Міністерства освіти і науки України №304 від 12 липня 2000 року).
У 2000, 2001 роках у Костопільському відділенні Технічного коледжу була проведена робота по ліцензуванню підготовки молодших спеціалістів за спеціальностями:
5.092110 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» та 5.091627 «Хіміко-механічна переробка деревини і деревних матеріалів», що дозволило у 2001 році розпочати підготовку молодших спеціалістів за вказаними спеціальностями.
На базі Костопільського відділення Технічного технікуму НУВГП у 2005 році був створений новий навчальний заклад нового типу Костопільський будівельно-технологічний технікум, який став окремим структурним підрозділом Національного університету водного господарства та природокористування.
Педагогічний колектив Костопільського будівельно-технологічного технікуму НУВГП нараховував близько 65 викладачів та майстрів виробничого навчання. Серед них продовжили працювати і ті, що віддали багато своїх зусиль викладацькій роботі у навчальному закладі, а саме викладачі: Алексєйчук А. П., Кондратюк В.С., Рубель М.В., Михалюк Н.М., Пінчук Р.О., Алексейчук Ж.В., Багінський І.А.
Костопільський будівельно-технологічний технікум Національного університету водного господарства та природокористування став одним з наймолодших навчальних закладів нашого регіону, але за роки своєї діяльності являється провідним вищим навчальним закладом І-ІІ рівнів акредитації західно-північного регіону області з перспективними будівельними спеціальностями і професіями не тільки в м. Костополі, а й в області.
Впродовж 2008-2009 навчального року будівельно-технологічний технікум НУВГП пройшов акредитацію з двох випускаючих спеціальностей: 5.092110 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» та 5.091627 « Хіміко-механічна переробка деревини і деревних матеріалів».
За час існування технікуму, сформувався творчий викладацький колектив, який наполегливо і завзято впроваджує у практику своєї роботи нові педагогічні й інформаційні технології, кращі досягнення передового педагогічного досвіду. Викладачі, розв’язуючи нові й нові завдання, що ставить перед освітянами життя, працюють у творчій співдружності, продовжують кращі традиції своїх попередників, поєднуючи загально-дидактичні методи навчання і виховання. У складі педагогічного колективу є старші викладачі, а на договірній основі працюють професори, кандидати наук з провідних кафедр Національного університету водного господарства та природокористування. Забезпечують викладання навчальних дисциплін викладачі вищих категорій з високим досвідом роботи.
У 2013 році Костопільський будівельно-технологічний технікум перейменовано на Костопільський будівельно-технологічний коледж Національного університету водного господарства та природокористування. З метою навчально-методичного забезпечення дисциплін та виробничого навчання створені циклові методичні комісії, які структурою об’єднані за профілем: циклова комісія викладачів спецдисциплін і майстрів виробничого навчання з підготовки кваліфікованих робітників; викладачів професійних дисциплін спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія»; викладачів професійних дисциплін спеціальності « Хімічні технології та інженерія»; суспільних та соціально-економічних дисциплін; філологічних дисциплін; фізико-технічних, математичних, комп’ютерних дисциплін та фізичної культури; загальнотехнічних та природничих дисциплін. Головною метою діяльності коледжу є забезпечення безперервної освіти в системі ПТУ – коледж – університет (кваліфікований робітник з отриманням робітничих професій, споріднених професій молодшого спеціаліста та продовжувати навчання за відповідним напрямком в вищих навчальних закладах з отриманням бакалавра — спеціаліст — магістр) з підготовки високо-кваліфікованих фахівців, здатних працювати в сучасних умовах ринкової економіки, виховувати в них науковість, творче мислення, національну свідомість та високі людські якості.
Керівництво роботою усіх структурних підрозділів коледжу, вирішення питань навчально-виховного процесу, контроль за виконання поставлених завдань здійснює адміністративна рада коледжу на чолі з директором, Алексєйчуком Андрієм Петровичем, засідання якої здійснюється щотижня.
Будівельно-технологічний фаховий коледж НУВГП — це навчальний заклад нового типу, який відповідає вимогам соціально-економічного розвитку суспільства, визначає об’єктивні передумови переходу до неперервної системи освіти, принципова особливість якої полягає у різноманітності застосування засобів, способів і організаційних форм навчального процесу. Одне з головних — це дає можливість стимулювати просуванню найбільш обдарованих, краще підготовлених студентів на більш високі ступені освіти та професійної реалізації.