Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія

Термін навчання: на базі 9 класів – 3 роки 10 місяців

на базі П (ПТ)О – 2 роки 6 місяців

Освітньо-професійний рівень: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з будівництва та цивільної інженерії

Форма навчання: денна / заочна

 

Будівельна галузь України на сьогоднішній день відноситься до найрентабельніших напрямків економіки. Затребуваність кваліфікованих техніків-будівельників суттєво перевищує кількість випускників закладів вищої освіти.

Будівельник – це фахівець, який займається зведенням найрізноманітніших інженерних конструкцій: будинків, мостів, доріг чи залізничних колій. Практично все, що ми бачимо навколо, будівельники перенесли з креслень в реальність.

Адже будівельники були та будуть потрібні в усі часи, завжди, скрізь, усюди.

Ви не знаєте з чого та як будують будинки? Саме цього вас навчатимуть у коледжі.

ВСП «Костопільський будівельно-технологічний фаховий коледж НУВГП» здійснив у 2020 році перший набір молодших фахових бакалаврів за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія», а в лютому 2023 року уже відбувся перший випуск, адже на  сьогодні важливе місце в освітній системі займає якраз підготовка таких фахівців.

Сьогодні в коледжі працюють викладачі, щоб готувати нових фахівців для сучасних будівельних компаній. Викладацький склад по підготовці даної спеціальності включає   10  викладачів:  6 викладачів вищої категорії, (із них 2 викладачі кандидати технічних наук, 1 викладач  має педагогічне звання викладач-методист та 1 старший викладач), 3 викладачі першої категорії та 1 викладач другої категорії.

Також  коледж має хорошу  матеріально-технічну базу. Кабінети  обладнані з урахуванням  вимог  навчальних  програм  та  естетично оформлені. В них  зосереджені необхідні  стенди, плакати, макети, прилади, комплекси НМЗ, комп’ютерна техніка, широкоформатні телевізори та інтернет мережа,  що забезпечує якісну підготовку фахівців. Комп’ютерні кабінети оснащені ПК, на яких студенти навчаються працювати з комп’ютерними  прикладними графічними програмами  AutoCad та ArchiCad, а також для визначення вартості будівництва: «Експерт-кошторис» та «АВК».

Вивчаються тісно пов’язані між собою дисципліни, такі, як “Будівельні конструкції”, “Будівельне матеріалознавство”, “Економіка будівництва”, “Технологія будівельного виробництва”, ”Інженерна геодезія”, ”Інженерне креслення” та інші.

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Протягом навчання вас чекають цікаві іспити у вигляді курсових проєктів, під час виконання яких ви навчитеся робити розрахунки та проєктувати надійні будівлі будь-якого стилю та призначення.

Ви опануєте використання спеціалізованих інструментів будівельника, зможете підбирати будівельні матеріали для проєктів, читати креслення та виконувати власні проєкти. В результаті навчання здобудете спеціальність, що є затребуваною не лише в Україні, але й за її межами.

Студенти отримають необхідні знання для проєктування, створення, експлуатації і реконструкції будівельних об’єктів, а також у сфері архітектури та будівництва.

Окрім того, професійне становлення спеціаліста забезпечує його рівень життя, визнання, фізичне та психологічне здоров’я.

Голова циклової комісії викладачів

професійних дисциплін спеціальності

«Будівництво та цивільна інженерія»                                                                                       Жанна АЛЕКСЄЙЧУК