192 Будівництво та цивільна інженерія

Будівельник- це фахівець, який займається зведенням найрізноманітніших інженерних конструкцій: будинків, мостів, доріг чи залізничних колій. Практично все, що ми бачимо навколо, будівельники перенесли з креслень в реальність.

Суттєве значення для розвитку України завжди мала будівельна галузь. Її розвиток пов’язаний із конкретними умовами життя країни. Розвиток будівельної галузі нині є найбільш прогресивним і найбільш активним напрямом у країні, а це створює необхідність у висококваліфікованих фахівцях

Донедавна наш коледж готував молодших спеціалістів з  будівельного напряму і останній набір здійснив у 2019 році. Але  Законом України «Про фахову передвищу освіту», який набрав чинності 9 серпня 2019 року коледжам надано право здійснювати набір таких фахівців відповідних спеціальностей

ВСП «Костопільський будівельно-технологічний фаховий коледж НУВГП» здійснив у 2020 році перший набір молодших фахових бакалаврів за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія», адже на  сьогодні важливе місце в освітній системі займає якраз підготовка таких фахівців.

Згідно з галузевим стандартом фаховий молодший бакалавр будівельної галузі може займати такі посади: технік-будівельник; технік-доглядач; доглядач будови; технік- проектувальник; технік-лаборант (будівництво); технік із нормування праці; технік із підготовки виробництва, а також виконувати свої виробничі функціональні обов’язки. У виробничі функції входять такі:

 • виробнича (виконання обов’язків згідно з посадовою інструкцією);
 • дослідницька (збір і аналіз науково-технічної інформації);
 • проектувально-конструкторська, розроблення проектувальної документації;
 • організаційна (оптимізація процесу, упорядкування, визначення тривалості та послідовності робіт);
 • управлінська (уміння керувати кадровим складом, забезпечення досягнення кінцевого результату);
 • технологічна (дотримання відпрацьованого алгоритму);
 • контрольна (здійснення контролю);
 • технічна (виконання технічних робіт у професійній діяльності).

Сьогодні в коледжі працює сильний викладацький склад, щоб готувати нових фахівців для сучасних будівельних компаній, Викладацький склад по підготовці даної спеціальності включає   10  викладачів:  6 викладачів вищої категорії, (із них 2 викладачі кандидати технічних наук, 1 викладач  має педагогічне звання викладач-методист та 1 старший викладач), 3 викладачі першої категорії та 1 викладач другої категорії.

Також  коледж має хорошу  матеріально-технічну  базу. Кабінети  обладнані з урахуванням  вимог  навчальних  програм  та  естетично оформлені. В них  зосереджені необхідні  стенди, плакати, макети, прилади, комплекси НМЗ, що забезпечує якісну підготовку фахівців. Комп’ютерні кабінети оснащені ПК, на яких студенти навчаються працювати з комп’ютерними  прикладними графічними програмами  AutoCad та ArchiCad, а також для визначення вартості будівництва: «Експерт-кошторис» та «АВК».

ВСП «Костопільський будівельно-технологічний фаховий коледж НУВГП» забезпечує не тільки навчання, але й виховує фахівця будівельного профілю, який зможе швидко адаптуватися до суспільних вимог, має можливість постійно підвищувати та розвивати професійні компетенції, які передбачають відповідальність, рішучість, виявлення творчих здібностей, ініціативність і відповідальність за прийняті рішення. Тобто компетентна людина та, яка добре обізнана у своїй спеціальності, має знання та досвід.

При навчанні за фахом техніка-будівельника базового рівня мова піде про найбільш прості і в той же час широко поширені будівельні конструкції, які використовуються в будівлях і спорудах.
Вивчаються тісно пов’язані між собою дисципліни, такі, як “Технічна механіка”, “Будівельні конструкції”, “Будівельні матеріали”, “Архітектура будівель”, “Економіка” і “Технологія будівельного виробництва”,”Інженерна геодезія”,”Інженерне креслення” та інші.

«Будівельні конструкції» як навчальна  дисципліна навчає студентів основам розрахунку і проектування конструкцій, основ і фундаментів, розробки проектно-конструкторської документації.

ВСП «КБТФК НУВГП» підготує фахового молодшого бакалавра, який буде вміти:

 • орієнтуватися в проектно-кошторисній і нормативно-довідковій документації;
 • організовувати роботу на будівельному майданчику;
 • контролювати технологічний процес, усувати порушення та забезпечувати якість;
 • контролювати дотримання вимог із охорони праці;
 • забезпечувати всі виробничі функції.

буде знати:

 • технологію й організацію будівельного процесу, проектно-кошторисну документацію, будівельні норми і правила;
 • будівельно-конструктивні рішення будівель, основи розрахунку будівельних конструкцій;
 • трудове законодавство, норми і правила з охорони праці;
 • економіку й організацію праці, планування, управління колективом, норми оплати праці.

Окрім того, професіональне становлення спеціаліста забезпечує його рівень життя, визнання, фізичне та психологічне здоров’я.

Голова циклової комісії викладачів

професійних дисциплін спеціальності

«Будівництво та цивільна інженерія»                                           Алексєйчук Ж.В.