Циклова комісія викладачів професійних дисциплін спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія»

Циклова комісія викладачів професійних дисциплін спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» була створена у 2001 році з метою вдосконалення якісного навчально-методичного забезпечення дисциплін професійного та практичного циклу і об’єднує в собі 10 викладачів, які мають переважно вищу атестаційну категорію.

Пріоритетне завдання роботи нашої циклової комісії – підвищення успішності студентів та поліпшення якості підготовки висококваліфікованих фахівців – техніків-будівельників, здатних вирішувати питання виробничої діяльності в будівельних організаціях та їх підрозділах різних галузей народного господарства, незалежно від форм власності.

 

Завдання викладачів циклової комісії:

  • готувати кваліфікованих фахівців за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», що мають теоретичні знання та практичні навички відповідно до вимог ОПП та ОКХ;
  • поєднувати теорiю i практику;
  • передавати студентам необхiдний обсяг знань i вмінь;
  • навчити їх систематично працювати над собою, вмiло користуватися набутими знаннями в ринковій економіці;
  • готовнiсть студентів приймати нестандартнi рішення з особистою вiдповiдальнiстю за справу.

Одним з основних  завдань  є удосконалення системи курсового  та  дипломного  проектування, а саме: максимальне  наближення  завдань до реальних  умов; виконання  комплексних  курсових та дипломних  проектів; виконання  проектів будинків безпосередньо  по  замовленню.

Основні цілі роботи циклової комісії :

  • створення сучасного фахівця-будівельника, озброєного новітніми технологіями будівельної галузі;
  • розвиток особистісних якостей майбутнього керівника виробничого підрозділу в будівельній галузі;
  • застосування інформаційних технологій у розрахунку та проектуванню будівельних конструкцій;
  • розвиток науково-дослідного складника організації навчально-виховного процесу;
  • нові технології та методи підготовки в будівельній освіті.

Склад циклової комісії:

Сьогодні наша комісія має сильний викладацький склад, щоб готувати нових фахівців для сучасних будівельних компаній, а також  достатню матеріальну базу. Кабінети  обладнані з урахуванням  вимог  навчальних  програм  та  естетично оформлені. В них  зосереджені необхідні  стенди, плакати, макети, прилади, комплекси навчально-методичного забезпечення що забезпечує якісну  підготовку  фахівців. Створено  кабінет курсового  та  дипломного  проектування, в якому  зосереджено  навчально-методичну та нормативну  літературу необхідну для  виконання курсових  та дипломних  проектів . Представлені зразки всіх курсових проектів, дипломного  проекту по спеціальності “Будівництво  та цивільна інженерія”

Наша циклова комісія об’єднує однодумців, які мають не тільки високу професійну підготовку, але й великий творчий потенціал, який з великою радістю передаємо нашим студентам.

Щоб зробити навчання цікавим і корисним, окрім теоретичної підготовки в стінах коледжу ми пропонуємо студентам навчання на будівельних майданчиках, заняття пошуково-дослідницькою роботою в галузі будівництва, а також засвоєння  необхідних в професійній діяльності сучасних ліцензійних програмних комплексів  AutoCad, ArchiCаd, «Експерт-Кошторис» і АВК.

Практична підготовка  спрямована на забезпечення формування у студента вмінь самостійно виконувати здебільшого типові завдання, збирати, систематизувати, аналізувати первинну інформацію як для виконання закріплених за ним посадових обов’язків, так і для потреб структурного підрозділу,  де фахівець працює. У цілому робота циклової комісії спрямовується на вдосконалення проведення виробничої практики, що забезпечує процес безперервної практичної підготовки молодших спеціалістів. Циклова комісія активно співпрацює з провідними будівельними підприємствами м. Костополя та області, що сприяє підвищенню професійного рівня підготовки молодших спеціалістів з будівництва.

Студенти нашої спеціальності приймають участь в обласних та регіональних конкурсах і конференціях,  де неодноразово займали призові місця.