Циклова комісія викладачів спецдисциплін і майстрів виробничого навчання з підготовки кваліфікованих робітників

Циклова комісія викладачів спецдисциплін і майстрів виробничого навчання з підготовки кваліфікованих робітників Циклова комісія викладачів спецдисциплін і майстрів виробничого навчання з підготовки кваліфікованих робітників працює з метою підвищення ефективності методичної роботи та якості навчально-виховного процесу,

Завданням циклової комісії є якісна підготовка кваліфікованих робітників за професіями: муляр, пічник, штукатур, лицювальни-плиточник, маляр, столяр будівельний, верстатник деревообробних верстатів. Викладачі циклової комісії надають високі теоретичні знання, а майстри виробничого навчання надають практичні навички відповідно до вимог державних стандартів професійної освіти; формують професійну майстерність, прививають любов до обраної професії.

З метою поглиблення зацікавленості учнів у спецдисциплінах та розширення їхнього світогляду проводяться різні конференції, оліміади, конкурси фахової майстерності, проходження виробничих практик безпосередньо на об‘єктах будівництва.

Викладачі спецдисциплін та майстри виробничого навчання циклової комісії постійно вдосконалюють свій педагогічний досвід та професійну майстерність, широко використовують мультимедійну техніку для проведення занять. Використання інноваційних технологій викладачами та майстрами циклової комісії забезпечує системний підхід до навчання, з урахуванням рівня засвоєння знань та відповідних професійних навичок, інтересу до навчання, розвиток творчої особистості. При підготовці до занять учні використовують інтернет-ресурси, електронну бібліотеку та методичні матеріали, розроблені викладачами циклової комісії.

Дисципліни професійної підготовки – це комплекс навчальних дисциплін, де проведення виробничого навчання займає основне місце в підготовці кваліфікованих робітників, а також формує в учнів трудові навики професійної майстерності. Дані дисципліни об’єднані в циклову комісію викладачів спецдисциплін і майстрів виробничого навчання з підготовки кваліфікованих робітників, яка надає теоретичні та практичні знання в будівельній справі..

На сьогоднішній день в складі циклової комісії викладачів спецдисциплін та
майстрів виробничого навчання з підготовки кваліфікованих робітників працюють:
1. Нашильник Оксана Федорівна – викладач, голова комісії;
2. Войтович Людмила Василівна – викладач, член комісії;
3. Кондратюк Володимир Сергійович – викладач, член комісії;
4. Бойко Сергій Михайлович – майстер виробничого навчання, член комісії;
5. Буханкович Тетяна Миколаївна– майстер виробничого навчання, член комісії;
6. Валюх Людмила Володимирівна- майстер виробничого навчання,член комісії;
7. Вдовиченко Олександр Антонович – майстер виробничого навчання, член комісії;
8. Караймчук Василь Олександрович – майстер виробничого навчання, член комісії;
9. Кондратюк Віктор Сергійович – майстер виробничого навчання,член комісії;
10. Кравчук Ольга Віталіївна – майстер виробничого навчання, член комісії;
11. Майструк Роман Миколайович- майстер виробничого навчання, член комісії;
12. Рабешко Володимир Йосипович – майстер виробничого навчання, член комісії;
13. Сошинська Оксана Сергіївна – майстер виробничого навчання, член комісії;
14. Ющук Наталія Леонідівна – майстер виробничого навчання, член комісії.