Циклова комісія філологічних дисциплін

Циклова комісія філологічних дисциплін проводить навчально-виховну та методичну роботу з декількох споріднених навчальних дисциплін.

Викладачі філологічних дисциплін здійснюють підготовку майбутніх спеціалістів з таких дисциплін: українська мова та література, зарубіжна література, українська мова (за професійним спрямуванням), іноземна мова (англійська, французька), іноземна мова (англійська,французька) за професійним спрямуванням.

Головна мета роботи циклової комісії полягає у підвищені успішності студентів та поліпшення якості гуманітарної підготовки спеціалістів, здатних працювати у нових соціально-економічних умовах. Окремим напрямом роботи циклової комісії виступає організаційна робота. Циклова комісія сприяє організації методичної роботи, проведенню предметних тижнів, конференцій, олімпіад, конкурсів, літературних вечорів, тощо. Викладачі постійно популяризують іноземні мови з метою кращого володіння учнями та студентами коледжу, посилюють мотивацію до вивчення іноземних мов, стимулюють інтелектуальну та мовну активність студентів, розширюють їх світогляд, розвивають творчі здібності, залучають учнів та студентів до творчо-пізнавальної діяльності і співпраці з викладачами незалежно від рівня володіння мовами. Викладачі-філологи сприяють творчим пошукам студентів, які створюють власні поезії. Неодноразово студенти коледжу займали призові місця на мовних конкурсах ім. П. Яцика та приймали участь у мовно-літературному конкурсі ім. Т. Г. Шевченка, обласного рівня олімпіадах знавці української мови.

Викладачі циклової комісії філологічних дисциплін часто є організаторами різних культурних заходів, традиційно проводяться літературні заходи до пам’ятних та ювілейних дат. Зокрема: І. Франка, Л. Українки, Т. Г. Шевченка, Л. Костенко, В. Стуса та інші. Робота циклової комісії спрямована на підвищення психологічної культури молоді. Якісно підготовлені заходи допомагають забезпечити належні умови для виявлення і розвитку творчої активності, зацікавленості студентів, сприяють формуванню їх наукового світогляду, поглибленню знань. На рахунку у циклової комісії вдало проведені методичні об’єднання з зарубіжної літератури,української мови. Викладачі циклової комісії постійно беруть участь в обласних методичних об’єднаннях.

Склад циклової комісії:

Людина виховує себе і людину виховують інші, але виховувати і виховуватись потрібно вчити, впливаючи на свідомість. І в цьому процесі філологічні дисципліни посідають одне з провідних місць,вирішуючи головне завдання сучасної освіти – формування свідомості молодої людини. Майбутнє української нації залежить від змісту цінностей, які закладаються у свідомості молодих людей, і від того, якою мірою свідомість стане основною їхнього життя, це і є основним завданням циклової комісії філологічних дисциплін.