Циклова комісія викладачів філологічних, суспільних та соціально – економічних дисциплін

Циклова комісія філологічних, суспільних та соціально-економічних дисциплін проводить навчально-виховну та методичну роботу в декількох споріднених напрямах: мова, література, філософія, культурологія, правознавство, економічна теорія, політологія, соціологія, історія України та інші. У своїй сукупності ці дисципліни покликані формувати в студентів та учнів культуру мовлення, патріотизм, гуманну ментальність, здатність розумно користуватися свободою, уміння жити у демократичному суспільстві та орієнтуватись в ринковій кон’юнктурі, грамотно і вільно спілкуватися в сучасному суспільстві, бути конкурентоспроможним спеціалістом на ринку праці.

Проповідуючи патріотизм, гуманізм, працелюбність, добро, порядність, інші загальнолюдські цінності і норми, зазначені дисципліни вчать пов’язувати гуманістичні аксіоми з високо раціональними формами людської життєдіяльності, зі світом підсвідомих структур, з неусвідомленими культурними кодами і тим самим визначають спосіб існування індивідів.

Головна мета роботи циклової комісії полягає у підвищені успішності студентів та учнів, у формуванні їх психологічної культури та поліпшенні якості гуманітарної, суспільної та економічної підготовки спеціалістів, здатних працювати у нових соціально-економічних умовах сьогодення. Окремим напрямом роботи циклової комісії виступає організаційна робота, яка включає проведення предметних тижнів, конференцій, круглих столів, диспутів, предметних квестів, олімпіад, конкурсів, літературних вечорів, тощо. Викладачі постійно популяризують вивчення іноземних мов, мови та історії свого народу, економіки, стимулюють інтелектуальну та мовну активність студентів, розширюють їх світогляд, розвивають творчі здібності, залучають учнів та студентів до креативної  діяльності. Викладачі постійно сприяють творчим пошукам студентів, підтримують їх на всіх етапах розвитку та самовдосконалення.

Основні завдання циклової комісії викладачів суспільних і соціально-економічних дисциплін:

 • організація викладачів навчального закладу на вдосконалення змісту навчання і виховання;
 • вдосконалення методичної підготовки викладачів стосовно проведення навчальної та виховної роботи;
 • вивчення та пропаганда передового досвіду в навчально-виховній роботі;
 • підготовка студентів до подальшої освіти й трудової діяльності за кордоном;
 • активізація самостійної роботи викладачів щодо своєї кваліфікації;
 • вивчення, вдосконалення та провадження кращого педагогічного досвіду викладачів;
 • поглиблене вивчення досягнень педагогіки та психології, окремих методик викладання предметів;
 • організація консультативної допомоги;
 • участь викладачів в обласних конференціях, засіданнях та семінарах з питань обміну досвідом.

      Якісно підготовлені заходи членами циклової комісії допомагають забезпечити належні умови для виявлення і розвитку творчої активності, зацікавленості студентів та учнів, а також  сприяють формуванню їх наукового світогляду, всебічного їх розвитку.

Склад циклової комісії:

Сєчка Вікторія Іванівна – голова циклової комісії

 Члени комісії

 • Милацька Віта Володимирівна 
 • Гузовець Оксана Юріївна
 • Кравчук Інна Василівна
 • Стахнюк Оксана Петрівна
 • Кухоцька Оксана Євгенівна
 • Лебедюк Єлизавета Назарівна
 • Левчук Ніна Романівна
 • Михалюк Наталія Миколаївна
 • Попович Карина Віталіївна
 • Добровольська Світлана Сергіївна

Людина виховує себе і людину виховують інші, але виховувати і виховуватись потрібно вчити, впливаючи на свідомість. І в цьому процесі комплекс дисциплін, які охоплює наша циклова комісія, посідають одне з провідних місць,вирішуючи головне завдання сучасної освіти – формування свідомості молодої людини. Майбутнє української нації залежить від змісту цінностей, які закладаються у свідомості молодих людей, і від того, якою мірою свідомість стане основною їхнього життя, це і є основним завданням циклової комісії філологічних, суспільних та соціально – економічних дисциплін.