Нові надходження

63.3я73    П50

  1. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури: Навч. Посіб.- 6-те вид., стер.- К.: Т-во «Знання»,КОО, 2006.-359с.-(Вища освіта ХХІ століття).

821.111(73)-93      П60

  1. Портер Е. Поліанна виростає/Елеонор Портер; пер.з англ. Н.Хаєцької.-Київ: Форс Україна, 2020.-256с.

82-94(477) С60

  1. Солтис П.О. 370 днів у камуфляжі (записки артилериста)/ П.О. Солтис.- Острог – Здолбунів: Видавництво Національного університету «Острозька академія»,2016.-2-ге вид., випр. І доповн.-324с.;іл.

004:69(075.8)   І74

  1. В.А. Баженов, Е. З. Криксунов, А.В.Перельмутер, О.В.Шишов. Інформатика. Інформаційні технології в будівництві. Системи автоматизованого проектування: Підручник для студ. вищих навч. закл.-Київ: Каравелла, 2004.-360с.

69:[331.4+614.8](075.8)  Б28

  1. Батлук В.А., Гогіташвілі Г.Г. Охорона праці у будівельній галузі: Навч. посіб.-Київ: Знання, 2006.-550с.

006+006.91(075.8)             Б76

  1. 6. Боженко Л.І. Метрологія, стандартизація,сертифікація та акредитація.Навчальний полсібник.- Львів: Афіша, 2004.-324с.