Нові надходження

УДК 377,613,6(075)

Ч-49

Чернявська В.О., Дуброва Н.Й.

 Основи безпечної праці:навчальний посібник для здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти/В.О. Чернявська., Н.Й. Дуброва.-Київ: ТОВ «ПРОПАПІР», 2023.-240с.

УДК621,3

Г95

Гуржій А.М.

Основи інформаційних технологій: навчальний посібник для здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти/А.М.Гуржій., Л.І. Возненко, Н.І. Поворознюк, В.В. Самсонов.- Київ: Літера ЛТД.,2003.-288с.

Книги Сергія Гридіна

« І паралельні перетинаються» Сергій Гридін – Озвучила – Василевська Лариса

«Віраж» Сергій Гридін – Озвучила Гоч Катерина

 «Чужий» Сергій Гридін – Озвучила Гоч Катерина

«Не такий» Сергій Гридін – Озвучила – Нагорна світлана

ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА НАВЧАЛЬНИЙ ПРАКТИКУМ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ОПС «ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 192 «БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ» ЧАСТИНА 1, Медвідь М.М., 91 с

ОСНОВИ САПР НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК, Медвідь М.М., 65 с

Лівінський О.М. Опоряджувальні роботи: Матеріали, технологія і організація робіт, засоби механізації: Підручник / О.М.Лівінський  – К.: 2010. – 540 с

Лівінський О.М. Л55 Опоряджувальні робіти: Матеріали, технологія і організація робіт, засоби механізації: Підручник. – К.: 2010. – 540 с

Гузюк В. Малярні та опоряджувальні роботи: навч. посіб. / В.Б. Гузюк, Т.Б. Федечко.  – Львів : Світ, 2021.  – 332 с.; іл

Технологія опоряджувальних робіт (для учнів ПТНЗ будівельного профілю): навч. посіб. / Я. Ю. Білоконь, Ю. І. Кравець, М. І. Михнюк, Т. В. Пятничук. – Київ : ІПТО НАПН України, 2015. – 167 с.

МИ У СВІТІ ІНФОРМАЦІЇ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Microsoft Word – Главы 2021.docx (nmc-vfpo.com)

В.Б. Чепурна, Н.С. Садова Сільськогосподарські будівлі і споруди навчальний посібник

 

Санітарно-технічне обладнання будівель: Навчальний посібник / Гуденко В.І., Гуденко В.М., – К., 2010. – 303 с.

Будівельне матеріалознавство: Навчальний посібник // Т.М. Пащенко, З.І.Світла – К.: Аграрна освіта, 2009. – 434 с.

Будівельна техніка: Навчальний посібник / Палій В.П.,  Малик І.М. – К.: Аграрна освіта, 2009. – 254с.

 Технологія будівельного виробництва: навчальний посібник / В.М. Гуденко. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 481 с.

Опір матеріалів: Навчальний посібник / Грабчук В.С. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 283 с.

Економіка будівництва : навч. посіб. / Л.С. Губар. – К. : Аграрна освіта, 2014. – 560 с.

«Будівельна галузь» -матеріали на допомогу педагогічним працівникам для дистанційного навчання.

Професійний викладач

Кулалаєва Н. В. Культура безпеки професійної діяльності будівельників: Навчально-методичний посібник /Н. В. Кулалаєва.– Київ : Компринт, 2019. – 135 с.

Технологія верстатних робіт: навч.пос. для проф.-техн. навч. закладів / М. А. Вайнтрауб, В. Й. Засельський, Д. В. Пополов, за наук. ред. М. А. Вайнтpауба. – Київ : Інститут ПТО НАПН України, 2015. – 199 c

Навчальний посібник “Технологія верстатних робіт” — Інститут професійної освіти НАПН України (ivet.edu.ua)

«Технологія кам’яних робіт»

Гузюк В. Малярні та опоряджувальні роботи: навч. посіб. /В.Б.  Гузюк,  Т.Б.  Федечко.  –  Львів  :  Світ,  2021.  –  332  с.;  іл.
Ципріанович І. В., Старченко О. Ю., Гулін Д. В., Клименко С. В.Будівництво малоповерхових швидкоспоруджуваних, енергозберігаючих житлових будинків із СІП-панелей: навчальний посібник для здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти. Чернівці: Букрек, 2021. 264 с.: іл.

Винокурова Л.Е., Васильчук М.В., Гаман М.В. Основи охорони праці Київ:Вікторія,2001.-192с.

 

63.3я73    П50

  1. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури: Навч. Посіб.- 6-те вид., стер.- К.: Т-во «Знання»,КОО, 2006.-359с.-(Вища освіта ХХІ століття).

821.111(73)-93      П60

  1. Портер Е. Поліанна виростає/Елеонор Портер; пер.з англ. Н.Хаєцької.-Київ: Форс Україна, 2020.-256с.

82-94(477) С60

  1. Солтис П.О. 370 днів у камуфляжі (записки артилериста)/ П.О. Солтис.- Острог – Здолбунів: Видавництво Національного університету «Острозька академія»,2016.-2-ге вид., випр. І доповн.-324с.;іл.

004:69(075.8)   І74

  1. В.А. Баженов, Е. З. Криксунов, А.В.Перельмутер, О.В.Шишов. Інформатика. Інформаційні технології в будівництві. Системи автоматизованого проектування: Підручник для студ. вищих навч. закл.-Київ: Каравелла, 2004.-360с.

69:[331.4+614.8](075.8)  Б28

  1. Батлук В.А., Гогіташвілі Г.Г. Охорона праці у будівельній галузі: Навч. посіб.-Київ: Знання, 2006.-550с.

006+006.91(075.8)             Б76

  1. 6. Боженко Л.І. Метрологія, стандартизація,сертифікація та акредитація.Навчальний полсібник.- Львів: Афіша, 2004.-324с.