Дуальна освіта

«ОРГАНІЗАЦІЯ ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ У ВСП «КОСТОПІЛЬСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НУВГП»
 
Основне завдання впровадження елементів дуальної форми навчання – усунути основні недоліки традиційних форм і методів навчання майбутніх фахівців, подолати розрив між теорією і практикою, освітою й виробництвом, та підвищити якість підготовки кваліфікованих кадрів з урахуванням вимог роботодавців у рамках нових організаційно-відмінних форм навчання у ВСП «Костопільський будівельно-технологічний фаховий коледж НУВГП».
Дуальна освіта у коледжі здійснюється відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України №660-р від 19.09.2018 року «Про схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти», проєкту Положення «Про дуальну форму здобуття вищої та фахової передвищої освіти».
Елементи дуальної освіти присутні й при проходженні студентами різних видів виробничих практик. Технологічні та переддипломні практики студенти проходять на виробництві. Керівники практик розробляють щоденники-звіти, з врахуванням усіх вимог, які дозволяють студентам отримати відповідні навички та практичні вміння, пройшовши весь виробничий процес, вивчивши діяльність усіх структурних підрозділів.
З цією метою між коледжем та провідними підприємствами укладаються двосторонні угоди про співпрацю, що дозволяють студентам проходити дуальне навчання, практичне навчання, а викладачам та майстрам виробничого навчання – стажування на виробництві.
Робота щодо запровадження дуальної форми здобуття освіти триває і набуває постійного і системного характеру, напрацьовується необхідний досвід, створюються методичні документи, налагоджуються необхідні виробничі зв’язки. При цьому проводиться систематична роз’яснювальна робота зі студентами щодо переваг навчання за дуальною формою здобуття освіти.