Українська література

Програма з української літератури

Роди та жанри літератури

Літературні напрями

Літературні угрупування та об’єднання

Найуживаніші художні засоби

Теоретико-літературні поняття:

 

Твори з української літератури (скорочено):

Усна народна творчість:

Давня українська література:

Література кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.

Література ХХ століття:

Творчість українських письменників-емігрантів:

Сучасний літературний процес-загальний огляд