Українська мова

Теми власних виcловлень що пропонувались в минулих роках

Власне висловлювання

Змістове оформлення власного висловлення

Критерії оцінювання власного висловлення

Мовленнєве оформлення власного висловлення

Обсяг власного висловлення

Час потрібний на виконання власного висловлення