Електронна бібліотека

Електронні версії підручників

Електронні навчальні ресурси ВСП « Костопільський будівельно-технологічний фаховий коледж НУВГП»

Бібліотека  інформує, що дистанційно пошук літератури можна здійснити за електронним «Зведеним бібліотечним каталогом міст України».

Каталог доступний дистанційно з комп’ютерів, ноутбуків, планшетів і смартфонів, що мають доступ до інтернету. За допомогою даного каталогу користувач може здійснювати пошук документів, переглядати інформацію про них, накопичувати та роздруковувати результати пошуку.

Електронні повнотекстові версії підручників для здобувачів освіти розміщені у вільному доступі за посиланням:    https://lib.imzo.gov.ua/  та  https://mon.gov.ua./ua/tag/pidruchniki

Інститут модернізації змісту освіти надає вільний доступ до електронних версій підручниківта навчальних посібників для здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти за посиланням: https://lib.imzo.gov.ua/

Медіатека електронних засобів навчання Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти надає вільний доступ до електронних підручників та навчальних посібників для усіх спеціальностей за посиланням: http://nmc-vfpo.com/, та навчально-методичного журналу «Фахова передвища освіта» за посиланнями:

http://nmc-vfpo.com/

http://nmcbook.com.ua/

Доступ до Цифрового репозитарію Національного університету водного господарства та природокористування за посиланням:
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/3682
.

Цифровий репозитарій містить наступні матеріали:

  • Автореферати, дисертації, монографії;
  • Наукові статті опубліковані у виданнях університету (зокрема, Вісники НУВГП в серіях «Економічні науки», «Сільськогосподарські науки», «Технічні науки»), Науково-методичний збірник «Технології навчання», «Студентський вісник НУВГП»;
  • Навчальні видання (інтерактивні комплекси, навчальні посібники, підручники);
  • Методичні вказівки, конспекти лекцій, робочі програми;
  • Нормативні документи;
  • Студентські роботи;
  • Видання бібліотеки (покажчики, бібліографічні покажчики, біобібліографічні покажчики, тощо);
  • Статистичні матеріали.
  • Репозитарій орієнтований на науковців, викладачів, аспірантів та студентів.

  

Пропонуємо вашій увазі добірку інтернет-ресурсів для дистанційної освіти.

 

Бібліотеки загальнодержавного значення

 

Спеціальні бібліотеки (бібліотеки науково-дослідних установ, навчальних закладів, підприємств, організацій)

Науково-інформаційні центри України

Бібліотеки м. Рівне

Електронні ресурси вільного доступу

Електронна бібліотека «Україніка» – інтегрований національний електронний інформаційний ресурсhttp://www.nbuv.gov.ua/node/3699

УКРАЇНІКА – національний довідково-інформаційний та документальний ресурс архівних, рукописних і друкованих джерел, створених в Україні або інших державах – про Україну, її історію, економіку, культуру, що ґрунтується на засадах обліку та акумуляції документальної спадщини українського народу.

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського ініціювала та розпочала створення інтегрованого ресурсу “ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА “УКРАЇНІКА” – зведеного бібліографічного та електронного ресурсу усієї документальної спадщини України з організацією доступу до науково-довідкових, бібліографічних і текстових ресурсів, репрезентації оригіналів документів у цифровому форматі з широкими можливостями представлення на сайтах бібліотек, архівів, наукових установ у глобальній світовій мережі.