Списки вступників рекомендованих до зарахування

Списки вступників рекомендованих до зарахування:

Рейтинговий список вступників, які вступають на навчання  на основі  базової середньої освіти (9 кл.), на спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія» (денна форма навчання)

Рейтинговий список вступників, які вступають на навчання  на основі  ОКР «Кваліфікований робітник», на спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія»  (денна форма навчання)

Рейтинговий список вступників, які вступають на навчання  на основі  ОКР «Кваліфікований робітник»,  на спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія»  (заочна форма навчання)