Українська мова (за проф. спрямуванням)

Методичні вказівки до виконання  практичних робіт з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів денної  форми навчання спеціальності  192 “Будівництво та цивільна інженерія”

Методичні вказівки до виконання  контрольної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів  спеціальності  192 “Будівництво та цивільна інженерія” заочної форми навчання

Конспект лекцій  з дисципліни  «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності  192 “Будівництво та цивільна інженерія”

Підручники:

Шевчук С. В., Клименко І. В. УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ (підручник)

Мацюк З., Станкевич С. Українська мова проф. спілкування

Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова