Фізика

Методичні матеріали

Методичні вказівки з дисципліни «Фізика» для самостійного вивчення теми «Закони збереження в механіці»

Конспект лекцій  з тем: «Молекулярна фізика та термодинаміка. Електрика і магнетизм» для студентів денної та заочної форми навчання

Конспект лекцій з теми «Механіка» для студентів денної та заочної форми навчання