Технологія і організація будівельного виробництва

Методичні матеріали

Нормативна та довідкова література

Лекції

ТЕМА 1. Основні положення технології і організація будівельного виробництва. 

 • Лекція 1. Загальні відомості. Будівельні процеси
 • Лекція 2. Будівельні робітники. Організація і продуктивність праці.
 • Лекція 3. Нормативна, і проектна документація. Контроль якості БМР. Техніко-економічні показники.
 • Лекція 4. Підготовчі роботи. Складування матеріалів. Транспортні роботи.

ТЕМА 2. Земляні роботи.

 • Лекція 5. Загальні відомості про земляні споруди. Підготовчі і допоміжні роботи. Способи виконання земляних робіт.
 • Лекція 6. Розробка ґрунту механічним способом.
 • Лекція 7. Ущільнення та зворотна засипка.
 • Лекція 8. Розробка грунту гідромеханічним способом.
 • Лекція 9. Бурові та вибухові роботи.
 • Лекція 10. Заглиблення заздалегідь виготовлених паль. Виготовлення монолітних паль.
 • Лекція 11. Особливості влаштування паль в особливих умовах. Організація палевих робіт

ТЕМА 3. Бетонні та залізобетонні роботи.

 • Лекція 12. Загальні відомості. Опалубні роботи.
 • Лекція 13. Арматурні роботи.
 • Лекція 14. Приготування бетонної суміші. Транспортування бетонної суміші.
 • Лекція 15. Бетонування конструкцій. Способи подачі і ущільнення бетонної суміші.
 • Лекція 16. Вистоювання бетону та догляд за ним. Контроль міцності бетону
 • Лекція 17. Виконання бетонних робіт у зимових умовах.
 • Лекція 18. Виконання бетонних робіт в умовах сухого жаркого клімату. Техніка безпеки.

ТЕМА 4. Кам’яні роботи.

 • Лекція 19. Загальні відомості. Елементи камяної кладки і правила її розрізки. Розчини для кам’яної кладки.
 • Лекція 20. Камяні роботи: структура процесів. Інструменти і пристрої.
 • Лекція 21. Кладка із дрібного природнього і штучного каменю правильної форми.
 • Лекція 22. Структура кладочних операцій; способи і прийоми їх виконання.
 • Лекція 23. Організація робочого місця і праці муляра. Контроль якості кам яної кладки.
 • Лекція 24. Кладка з природного каменю неправильної форми. Кладка з великих блоків правильної форми.
 • Лекція 25. Виконання кам’яних робіт в зимових умовах.
 • Лекція 26. Охорона праці та техніка безпеки при виконанні кам’яних робіт.

ТЕМА 5. Монтаж будівельних конструкцій

 • Лекція 27. Склад і структура процесу монтажу будівельних конструкцій. Класифікація методів монтажу.
 • Лекція 28. Підйомні та підйомно-транспортні засоби. Транспортні та підготовчі процеси.
 • Лекція 29. Прийоми виконання монтажних операцій
 • Лекція 30. Метод монтажу будівельних конструкцій
 • Лекція 31. Монтаж елементів залізобетонних і металевих конструкцій. Монтаж фундаментів, колон, ферм та балок.
 • Лекція 32. Монтаж балок і ригелів каркасних багатоповерхових будинків.
 • Лекція 33. Монтаж плитних елементів перекриття, сходових площадок і маршів. Монтаж великих стінових панелей.
 • Лекція 34. Встановлення та монтаж деревяних конструкцій.

ТЕМА 6. Улаштування захисних покриттів.

 • Лекція 35. Загальні положення. Покрівля з рулонних матеріалів. Мастикові покрівлі.
 • Лекція 36. Покрівлі з азбестоцементних виробів.
 • Лекція 37. Покрівлі з черепиці. Металева покрівля.
 • Лекція 38. Улаштування гідроізоляційних покриттів
 • Лекція 39. Улаштування теплоізоляції, протикорозійних покриттів.

ТЕМА 7. Опоряджувальні роботи 

 • Лекція 40. Штукатурні роботи
 • Лекція 41. Малярні роботи.
 • Лекція 42. Облицювальні роботи.
 • Лекція 43. Улаштування підлог
 • Лекція 44. Особливості виконання опоряджувальних робіт у зимових умовах та умовах жаркого клімату.

ТЕМА 8. Підготовчий період при капітальному ремонті і реконструкції.

 • Лекція 45. Технічні огляди. Система планово запобіжних ремонтів. Поточний і капітальний ремонт будівель.
 • Лекція 46. Обстеження будівель.
 • Лекція 47. Технічні засоби і прилади контролю експлуатаційних якостей будівель.
 • Лекція 48. Заходи щодо підготовки майданчика для РБР. Дефекти будівельних конструкцій.
 • Лекція 49. Методи випробування будівельних конструкцій.
 • Лекція 50. Розробка технологічних карт на виконання ремонту будівель і споруд., оформлення документації на капітальний ремонт
 • Лекція 51. Організація вишукувань і технічне обстеження конструкцій будівель .

ТЕМА 9. Технологія робіт по ремонту конструкцій будівель і споруд.

 • Лекція 52. Обстеження пошкоджених фундаментів. Зміцнення пошкоджених фундаментів. Контроль якості.
 • Лекція 53. Причини зволоження стін. Методи захисту стін від вологи.
 • Лекція 54. Ремонт і влаштування горизонтальної гідроізоляції стін. Ремонт і влаштування гідроізоляції поверхонь.
 • Лекція 55. Ремонт і зміцнення кам’яних стін і перегородок.
 • Лекція 56. Класифікація причин руйнування бетону. Методи відновлювального  ремонту з/б конструкцій.
 • Лекція 57. Ремонт та заміна перекриттів. Заміна балконів.
 • Лекція 58. Ремонт та відновлення фасадів будівель.

ТЕМА 10. Реконструкція будівель та споруд.

 • Лекція 59. Загальний порядок демонтажу. Технологія демонтажу конструкцій. Техніка безпеки.
 • Лекція 60. Механізація ремонтних робіт.
 • Лекція 61. Термінологія і класифікація змісту комплексної проблеми реконструкції будівель. Реконструкція міського середовища. Покращання об’ємно-планувальних рішень та благоустрою будівель.
 • Лекція 62. Телескопічні сходи на схилах прибудинкових територій . Вплив основних факторів навколишнього середовища на реконструкцію житлових будівель
 • Лекція 63. Надбудова та прибудова будівель, їх види та особливості Використання існуючих шатрових дахів для надбудов .
 • Лекція 64. Влаштування мансардних поверхів. Модернізація балконів під час реконструкції будівель.
 • Лекція 65. Основні причини та класифікація реконструкції промислових будівель. Особливості виконання будівельно-монтажних робіт під час реконструкції промислових об’єктів .
 • Лекція 66. Монтаж і демонтаж конструкцій під час реконструкцій промислових об’єктів. Руйнування і розбирання конструкцій будівель і монолітних масивів під час реконструкцій промислових будівель.

ТЕМА 11. Технологія робіт по ремонту інженерних комунікацій. 

 • Лекція 67. Відновлення мереж водопостачання.
 • Лекція 68. Технологія робіт по ремонту інженерних комунікацій.
 • Лекція 69. Технологія робіт по ремонту теплових мереж.

ТЕМА. 12. Підготовчий період організації робіт на будівельному майданчику. 

 • Лекція 70. Науково-технічний прогрес у будівництві. Учасники будівництва. Норми тривалості будівництва.
 • Лекція 71. Організаційна підготовка Титульні списки та договори підряду. Технічна та технологічна підготовка.
 • Лекція 72 Організаційно-технічна підготовка при бригадному підряді Основний період будівництва. У в язка основних і підготовчих будівельно-монтажних робіт (БМР).
 • Лекція 73. Організдція побуту на будівельних майданчиках. Організація праці. Організація будівельного виробництва в умовах реконструкції.
 • Лекція 74. Організація будівельного проектування. Передпроектна стадія будівництва. Стадії проектування. Структура проекту.
 • Лекція 75. Інженерні вишукування в будівництві. Проект організації будівництва.
 • Лекція 76. Проект виконання робіт.

ТЕМА 13. Суть потокової організації будівельного виробництва.

 • Лекція 77. Понаття про потоковий метод організації виробництва. Суть потокової організації. . Загальні параметри потоків. Різновидності потоків в залежності від структури і виду кінцевої продукції.
 • Лекція 78. Загальна класифікація потоків. Організація ритмічних потоків. Визначення ступені рівномірності потоку. Кратноритмічні і різноритмічні потоки.
 • Лекція 79. Організація неритмічних потоків. Організація потоків при зведенні окремих об’єктів.
 • Лекція 80. Організація комплексного потоку. Організація довгострокових потоків. Економічна ефективність потоків.

ТЕМА 14. Календарне планування.

 • Лекція 81. Загальні положення щодо календарного планування (КП). Принципи розробки КП. Документи, що розробляються при КП у складі ПОБ. Порядок складання КП об єкту. Організація і КП будівництва житлових будинків.
 • Лекція 82. КП робіт при вузловому методі. Особливості складання КП при монтуванні будівель із транспортних засобів. КП робіт при реконструкції і технічному переозброєнні підприємств. Охорона навколишнього середовища при розробці КП. Техніко-економічна оцінка КП.

ТЕМА 15. Будівельні генеральні плани.

 • Лекція 83. Види будівельних генеральних планів. Основні принципи їх проектування. Проектування загальномайданчикових будівельних генеральних планів. Проектування об’єктного будівельного генерального плану
 • Лекція 84. Класифікація складів. Визначення розмірів запасу будівельних матеріалів. Розрахунок складів
 • Лекція 85.Тимчасові споруди на будівельних майданчиках. Проектування тимчасових будівель та споруд
 • Лекція 86. Організаціядимчасового водопостачання та водовідведення.
 • Лекція 87. Електропостачання будівельного майданчика
 • Лекція 88. Тимчасові шляхи. Рекомендації щодо розміщення вантажопідйомних машин і механізмів на будівельному майданчику. Визначення та розміщення на будівельному генеральному плані зон впливу кранів.
 • Лекція 89. Встановлення кранів на будівельно-монтажних майданчиках. Особливості проектування об’єктного будгенплану в стиснених умовах

ТЕМА 16. Організація та управління будівництвом на основі сіткових графіків. 

 • Лекція 90. Загальні поняття про сіткове планування. Організаційно-технічна модель будівництва. Елементи сіткового графіка.
 • Лекція 91. Правила побудови сіткових графіків. Різновидності сіткових графіків. Порядок розробки СГ.
 • Лекція 92. Побудова СГ в масштабі часу. Оптимізація СГ. Застосування СГ в управлінні будівельним виробництвом.

ТЕМА 17. Організація робіт при виконанні капітального ремонту та реконструкції.

 • Лекція 93. Організація робіт при реконструкції. Прийняття до експлуатації закінчених ремонтом будівель і споруд
 • Лекція 94. Суть, цілі та завдання реконструкції. Класифікація і особливості організації реконструкції
 • Лекція 95. Проектування реконструкцій будівель і споруд

ТЕМА 18. Контроль за будівництвом. Здача робіт та закінчених об’єктів 

 • Лекція 96. Поняття про якість продукції. Вимоги до якості будівельної продукції. Формування якості будівельної продукції й організація контролю якості в будівництві
 • Лекція 97. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів