Іноземна мова за професійним спрямуванням

Методичні вказівки з дисципліни «Іноземна мова (англійська)» до виконання самостійної роботи

Глосарій

Методичні вказівки з дисципліни «Іноземна мова (англійська)» до виконання  практичних робіт

Методичні вказівки з дисципліни «Іноземна мова (англійська)» до виконання  контрольних робіт

Граматичний довідник