ОГОЛОШЕННЯ

О Г О Л О Ш Е Н Н Я!!!

07.06.2021 року 0 15.00 год.  у ЦКД ВСП «Костопільський будівельнотехнологічний фаховий коледж НУВГП відбудуться загальноколеджні збори студентських груп. Питання порядку денного зборів:

  1. Затвердити Положення про обрання представників із числа студентів для участі у виборах ректора НУВГП
  2. Обрання представників із числа студентів для участі у виборах ректора НУВГП
  3. Різне