Хімічні технології та інженерія

Історія України

Українська мова(за проф. спрям.)

Культурологія

Основи  філософських знань

Економічна   теорія

Основи правознавства

Соціологія

Іноземна мова (за проф. спрям.)

Основи вищої математики

Нарисна геометрія та інж.графіка

Електротехніка та електрообладнання

Основи технічної механіки

Загальна  хімія

Органічна   хімія

Аналітична  хімія

Основи  екології

Безпека життєдіяльності

Виробництво деревних плит

Основи охорони праці

Економіка підприємства

Основи проектування

виробництва плитних матеріалів

Виробництво деревних композиційних  матеріалів

Основи менеджменту

Основи комп’ютерних технологій

Обчислювальна техніка  програмування та комп’ютерна графіка

Процеси  і  апарати

Психологія та етика ділового спілкування

Вступ до професії

Деревинознавство

Основи теплотехніки, гідравліки та гідропривід

Піднімально–транспортні засоби

Застосування полімерів в виробництві деревних плит та пластиків

Оздоблення деревних плит

Обладнання підприємств

Хіміко-механічної переробки деревини

Обладнання  та технологія целюлозно-паперового виробництва

Основи автоматики та автоматизації виробничих процесів

Фізична і колоїдна  хімія