Історія України

Навчальні посібники:

 

 1. Світлична, Історія України. Навчальний посібник для студентів неісторичних спеціальностей.
 2. Історія України в иаблицях і схемах.
 3. Бойко О. Історія України. Навчальнийпосібник.
 4. Курс лекцій. ІсторіяУкраїни.
 5. Історія України. Сучаснебачення.
 6. Історія України від найдавніших часів до сьогодення.
 7. Гарін В. Б., Кіпцар І. А., Кондратенко О. В., Історія України. Навч. посіб.
 8. Історія України: підручник для студентів неісторичних спеціальностей вищих навчальних закладів.  – За редакцією д.і.н., проф. М. І. Бушина, д.і.н., проф. О. І. Гуржія
 1. Греченко В. А. Історія України. Модульний курс : навч. Посібник.
 2. Білоцерківський В. Я. Історія України: Навчальний посібник.

 

Методичні матеріали:

 1. Список рекомендованої літератури.
 2. Питання гарантованого рівня знань.