Обчислювальна техніка програмування та комп’ютерна графіка

Бази даних

Глобальні мережі

Adobe Photoshop

Комп’ютерна графіка

Програми для роботи з мультимедіа. Створення слайдових та потокових презентацій. MS Porer Point та робота в ній.

Компютерна графіка

Основи алгоритмізації та програмування

Робота в середовищі програмування. Cтворення та реалізація на комп’ютері лінійних програм.

Растрова графіка

Глосарій комп’ютерних сленгів

Презентація Adobe Photoshop

Corel Draw