Знайомство із дисциплінами спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія»

“Будівництво та архітектура” Невід’ємними складовими даного вислову є дисципліни: будівельні конструкції, інженер-не креслення, технологія і організація будівельного виробництва і т.д.

Метою даних дисциплін є:
Надання студентам необхідних теоретичних знань з основних конструктивних елементів будівель та споруд, їх видів, особливостей конструкцій та практичних навичок у конструюванні, які дозволять ефективно виконувати роботи по проектуванню, будівництву та експлуатації будівель і споруд, уміння та навички, необхідні для розуміння за креслення-ми конструкцій та принцип дії механізмів, а також уміння проектування організації і технології ви-конання будівельних робіт.
Навчаючись у нашому закладі студенти:

1. ЗНАТИМУТЬ:
а) конструктивні елементи цивільних та промислових будинків та конструкції інженерних споруд;
б) поняття про архітектуру та її історію;
в) теоретичні побудови зображень та правила виконання креслень, основи комп’ютерних технологій;
г) технологічну послідовність виконання будівельного процесу та технологію виконання всіх будівельно-монтажних робіт підземного та надземного циклу;
д) принципи проектування будівельних генеральних планів.

2. ВМІТИМУТЬ:
а) складати конструктивні схеми і специфікації конструкцій, читати та виконувати креслення планів, фасадів та конструктивних вузлів будівель;
б) виконувати робочі креслення та ескізи, керуватись нормативною літературою;
в) розраховувати об’єми будівельних робіт, вибирати механізми, складати технологічні карти та календарні плани.

Працювати будівельником можна й без освіти. Але якщо є прагнення підвищити шанси на кар’єрний успіх, потрібно подати документи для вступу до Костопільського будівельно–технологічного коледжу Національного університету водного господарства та природокористування. Де по завершенню навчання ви отримаєте диплом Європейського зразка.