Знайомство із дисциплінами спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія»

“Будівництво та архітектура” Невід’ємними складовими даного вислову є дисципліни: будівельні конструкції, інженер-не креслення, технологія і організація будівельного виробництва і т.д.

Метою даних дисциплін є:
Надання студентам необхідних теоретичних знань з основних конструктивних елементів будівель та споруд, їх видів, особливостей конструкцій та практичних навичок у конструюванні, які дозволять ефективно виконувати роботи по проектуванню, будівництву та експлуатації будівель і споруд, уміння та навички, необхідні для розуміння за креслення-ми конструкцій та принцип дії механізмів, а також уміння проектування організації і технології ви-конання будівельних робіт.
Навчаючись у нашому закладі студенти:

1. ЗНАТИМУТЬ:
а) конструктивні елементи цивільних та промислових будинків та конструкції інженерних споруд;
б) поняття про архітектуру та її історію;
в) теоретичні побудови зображень та правила виконання креслень, основи комп’ютерних технологій;
г) технологічну послідовність виконання будівельного процесу та технологію виконання всіх будівельно-монтажних робіт підземного та надземного циклу;
д) принципи проектування будівельних генеральних планів.

2. ВМІТИМУТЬ:
а) складати конструктивні схеми і специфікації конструкцій, читати та виконувати креслення планів, фасадів та конструктивних вузлів будівель;
б) виконувати робочі креслення та ескізи, керуватись нормативною літературою;
в) розраховувати об’єми будівельних робіт, вибирати механізми, складати технологічні карти та календарні плани.

Працювати будівельником можна й без освіти. Але якщо є прагнення підвищити шанси на кар’єрний успіх, потрібно подати документи для вступу до Костопільського будівельно–технологічного коледжу Національного університету водного господарства та природокористування. Де по завершенню навчання ви отримаєте диплом Європейського зразка.

Previous Image
Next Image

info heading

info content