Знайомство із дисциплінами спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія»

Дисципліна  «ІНЖЕНЕРНА  ГЕОДЕЗІЯ»

Для забезпечення необхідної якості будівельних робіт особливу роль відіграє інженерна геодезія. Точність та повнота проведення геодезичних вимірювань безпосередньо впливають на всі етапи будівельних робіт, а також на подальші експлуатаційні характеристики об’єкту будівництва.

Інженерна геодезія є актуальною не лише в будівельній галузі її також широко застосовують під час розв’язання багатьох важливих завдань народного господарства, науки, промисловості. Будівництво будь-якого об’єкта розпочинається з розмічування робіт на місцевості й виконується під постійним контролем інженерно-геодезичної служби. До початку будівництва геодезисти здійснюють знімання ділянки місцевості для того, щоб мати топографічні плани, профілі, систему опорних точок та інші вихідні дані для проектування. Одним із напрямків сучасних наукових досліджень є вивчення внутрішньої будови Землі і процесів, що відбуваються на її поверхні та в надрах. Геодезичні методи дозволяють фіксувати кількісні характеристики таких явищ як горизонтальні, так і вертикальні тектонічні рухи земної кори, переміщення берегових ліній океанів та морів, визначення ухилів і різниць рівнів морів та ін. Геодезичні вимірювання забезпечують дотримання геометричних форм і елементів проекту споруди як у відношенні розташування на місцевості, так і у відношенні її внутрішньої і зовнішньої конфігурації. Навіть після закінчення будівництва виконуються спеціальні геодезичні вимірювання, які мають за мету перевірку стійкості споруди і виявлення можливих деформацій в часі під дією різних сил і причин. Сучасне будівництво неможливе без широкого використання геодезичних методів розмічування інженерних споруд на місцевості, що забезпечують високу точність і виключають грубі похибки; методів оперативного контролю будівельних робіт і геодезичного керування роботою будівельних машин і механізмів. Із цією метою на будівництві інженерних об’єктів широко застосовують лазерну техніку. Виняткове значення має інженерна геодезія для оборони країни. Будівництво оборонних споруд, стрільба по невидимих цілях, використання військової ракетної техніки, планування військових операцій вимагають геодезичних даних, карт, планів. Інженерно-геодезичні роботи істотно впливають на якість автомобільних доріг, оскільки точність реалізації проектних рішень значною мірою визначає їх транспортно-експлуатаційні

На сьогоднішній день геодезисти використовують сучасне обладнання і програмне забезпечення, завдяки якому всі роботи виконуються значно швидше і з вищою точністю обробки результатів вимірювань. Говорячи про важливість інженерної геодезії слід перерахувати основні задачі, які вона переслідує. До них відносяться:

  • виконання вишукувань для отримання достовірних даних, необхідних на етапах проектування і виконання будівельних робіт;
  • проведення розмічувальних робіт, визначення меж та осей об’єкту будівництва;
  • контроль за виконанням будівництва у відповідності з проектною документацією;
  • моніторинг стану будівлі під час будівельних робіт і експлуатації об’єкта, виявлення відхилень та деформацій будівель та споруд;
  • підрахунок об’ємів земляних робіт і будівельних матеріалів для оптимізації витрат на будівельні роботи.

Працювати будівельником можна й без освіти. Але якщо є прагнення підвищити шанси на кар’єрний успіх, потрібно подати документи для вступу до Костопільського будівельно – технологічного коледжу Національного університету водного господарства та природокористування. Де по завершенню навчання ви отримаєте диплом Європейського зразка.