ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ

Дипломний проект – це кваліфіковане навчально-наукове дослідження студента, яке виконується на завершальному етапі навчання. Він має комплексний характер і пов’язаний з використанням набутих студентом знань, умінь та навичок зі спеціальних дисциплін.
В нашому коледжі 24 та 25 червня проходили захисти дипломних проектів студентами групи 71Б та 81Біз спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».
Студенти мали можливість продемонструвати свої набуті теоретичні знання та практичні навички за час навчання в коледжі. Оцінювання проводила Державна екзаменаційна комісія, в складі якої були висококваліфіковані спеціалісти – викладачі коледжу на чолі із головою комісії, Бабічом Є.Є., кандидатом технічних наук, доцентом кафедри мостів і тунелів, опору матеріалів і будівельної механіки Національного університету водного господарства та природокористування, який мав можливість оцінити знання студентів із теоретичної та практичної точки зору.
Заслухавши доповіді студентів, їх відповіді на запитання, які задавали члени комісії, враховуючи якість виконання дипломних проектів, самостійність та ініціативу студентів при роботі над дипломними проектами, їх теоретичні та практичні знання та навички, враховуючи успішність навчання в коледжі, державна екзаменаційна комісія прийняла ухвалу визнати захищеними дипломні проекти. Всім студентам, які захистили дипломний проект присвоїли кваліфікацію молодшого спеціаліста відповідно до спеціальності.
Вітаємо наших студентів, що уже пройшли успішне випробування захистом. З цього моменту Вас чекає новий життєвий виток, ознаменований переходом в професійну діяльність. Бажаємо вам кар’єрного росту, бути успішними, з легкістю домагатися поставлених завдань, не зупинятися на досягнутому, впевнено рухатися вперед.

Previous Image
Next Image

info heading

info content