Вивчаємо хімію – креативно

Важливе місце в удосконаленні навчально-виховного процесу та підвищенні педагогічної майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання займають відкриті уроки. Відкриті уроки та виховні заходи – одна з важливих форм організації методичної роботи. На відкритому уроці педагог демонструє колегам свій позитивний або інноваційний досвід, реалізацію методичної ідеї, застосування методичного прийому чи методу навчання.
Викладачі Костопільського будівельно-технологічного коледжу НУВГП,
вдосконалюючи фах, радо діляться своїми креативними надбаннями з колегами під час відкритих занять.
04 лютого викладачем Тамарою Зулайкхі було проведено лекційне заняття у вигляді евристичної бесіди з дисципліни «Органічна хімія» за темою «Карбонові кислоти» в групі 81-ХМ. За мету викладач поставила не лише збагатити знання студентів про карбонільні органічні сполуки на прикладі карбонових кислот та сформувати їх уяву про властивості карбонових кислот, але й показала, що хімічний дослід – це цікаво, пізнавально і переконливо.
Мультимедійні засоби допомогли викладачу ефективно використати навчальний час та достатньо часу приділити демонстрації дослідів.
Протягом заняття викладач мотивувала майбутніх техніків-технологів до важливості і необхідності знань з хімії, розкриваючи її значення в житті людини та доводила необхідність вивчення дисципліни. Вона заохочувала студентів відповідально ставитися до навчання, прагнути до творчої, пізнавальної діяльності; набувати практичних вмінь і навичок для вирішення технологічних завдань; підвищувати свою екологічну культуру; свідомо ставитися до власного здоров’я; розвивати творче мислення, пам’ять, вміння логічно міркувати та робити висновки, щоб в майбутньому проявити свої здібності та знання на виробництві.

 

Previous Image
Next Image

info heading

info content