Виховна година на тему «Хеловін»

Сьогодні в умовах величезних змін у соціальному, економічному та політичному житті України постала проблема радикальної перебудови у сфері виховання, мета якої формувати всебічно й гармонійно розвинену, творчу та активну людину. Завдання коледжу сьогодні – забезпечити всебічний розвиток особистості кожного учня, створивши необхідні для цього умови. Реалізація цієї мети покладена на педагогічний колектив, який повинен володіти, задля цього, певними уміннями та навичками з теорії та методики виховання, методами, прийомами, технологіями організації виховного процесу, безпосереднього здійснення виховної роботи.

Здобуття соціального досвіду більшою мірою відбувається під час спеціально організованої діяльності, яка повинна відповідати потребам, інтересам й можливостям учнів, бути для них значущою й цікавою, спонукати їх до розвитку й удосконалення природних задатків, здібностей.

Так, 30.10.2018 року викладачем англійської мови, Субботіною Катериною Борисівною, була проведена виховна година на тему «Хеловін». Мета проведення такого типу заняття – ознайомити учнів з англо-американською традицією святкування Хелоувіна; занурити учнів в англомовне середовище; розширити знання учнів з даної теми; виховати повагу до культури країн, мова яких вивчається. Заняття проводилося в групі №2 професії «Муляр, пічник, штукатур».

Під час проведення виховного заходу використовувались різні методи роботи з учнями, висвітлення інформації на телевізійному екрані дало змогу краще та яскравіше розкрити тему та мету виховного заходу. Викладач розробила завдання та провела з учнями цікавий квест. Атмосфера заняття – навчальна, пізнавальна, захоплива. Учні отримали можливість краще познайомитись з традиціями інших народів, поспілкуватися з викладачем та отримати позитивні емоції.

Субботіна Катерина Борисівна підготувала виховний захід на високому рівні, про що свідчать різні методи роботи з учнями, обладнання навчального кабінету та атмосфера заходу.

Previous Image
Next Image

info heading

info content