Успішний захист дипломних проєктів студентів коледжу!

25 та 26 червня у ВСП «Костопільський будівельно-технологічний фаховий коледж НУВГП» відбувся захист дипломних проєктів студентами випускних груп  01Б, 01Хм, 11Біз спеціальностей: 192 ”Будівництво та цивільна інженерія” та 161 ”Хімічні технології та інженерія”.

Захист дипломних проєктів проходить у формі публічного виступу, де  уже кілька років поспіль здобувачі освіти демонструють високий рівень підготовки при захисті дипломних проєктів. Окремі студенти коледжу показали відмінні професійні знання із дисциплін та теми дипломного проєкту, які самостійно розробляли. Позитивною тенденцією є те, що студенти творчо підходили до його захисту.  Заслухавши доповіді здобувачів освіти, їх відповіді на запитання членів екзаменаційної комісії, враховуючи якість виконання дипломних проєктів, самостійність та ініціативу при роботі над дипломним проєктом, теоретичні та практичні знання і навики, враховуючи успішність навчання в коледжі, екзаменаційна комісія прийняла ухвалу:

  •    дипломні проєкти визнати захищеними;
  • дипломантам присвоїти кваліфікацію фахового молодшого бакалавра відповідно до спеціальності.

Екзаменаційні комісії обох спеціальностей високо оцінили рівень підготовки дипломників, відзначивши, що здобувачі освіти продемонстрували міцні знання та вміння, які зможуть застосовувати у своїй професійній діяльності.

Вітаємо випускників з успішним захистом дипломних проєктів. Бажаємо нашим випускникам, щоб знання та практичний досвід, здобуті у коледжі, стали надійним фундаментом для подальшого професійного росту.

Previous Image
Next Image

info heading

info content