Урок – як  основна  складова  освітнього  процесу

Загальноосвітня підготовка є обов’язковим підґрунтям для здобуття фахових знань. Викладачі, задіяні в роботі загальноосвітньої підготовки, впроваджують в освітній процес активні методи навчання, інноваційні технології оволодіння знаннями. Під час проведення занять широко використовуються нестандартні методи (урок-гра, лекція-подорож, інтегровані заняття), активно застосовуються засоби інформаційних технологій, що активізує пізнавальну діяльність студентів. 
Викладачка хімії Анна Остап’юк в процесі своєї діяльності використовує різні інструменти навчання, а саме платформу для інтерактивних симуляцій Phet, інтерактивну дошку LiveBoard, віртуальну лабораторію дослідів.
GeoGebrа – найпопулярніша програма динамічної математики у світі, яка підтримує STEM освіту та інновації в галузі викладання.
Вдале поєднання викладачами різних форм роботи на уроці забезпечує високий рівень засвоєння теоретичних та практичних вмінь студентами.