Продовжується геодезична практика студентів коледжу

У розпалі навчальна практика з курсу «Інженерна геодезія» для студентів 2-го курсу денної форми навчання спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія».
Проходять навчальну практику 15 студентів групи 91Б під керівництвом кандидата технічних наук, доцента Панчука Ю.М.
Основними завданнями практики є поглиблення й розширення знань та практичних навичок, набутих студентами під час навчального семестру. Зокрема, у період двотижневої геодезичної практики студентами другого курсу здійснюється: освоєння будови та принципів роботи сучасних геодезичних приладів, які використовуватимуться при вирішенні завдань з будівництва; оволодіння навиками проведення топографо-геодезичних знімань; оволодіння методиками математичної обробки результатів геодезичних вимірювань