ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ

З 11 по 13 січня 2022 року у коледжі пройшли педагогічні читання на тему «Самоаналіз освітньої діяльності викладача», як один із заходів покращення педагогічної майстерності педагогів, спрямований на відкритий обмін досвідом з навчання та виховання студентської молоді.

Метою заходу є удосконалення освітнього процесу, сприяння творчого та професійного розвитку викладачів, майстрів виробничого навчання, поширення перспективного досвіду в педагогічній діяльності.

Із вступним словом до педагогів звернувся директор коледжу Андрій АЛЕКСЄЙЧУК, який  зазначив, що модернізація системи освіти потребує нових підходів  до змісту і організації  навчання на різних рівнях.  Адже пандемія внесла корективи в організацію освітнього процесу і змусила всіх опановувати цифрові інструменти й нові педагогічні підходи та методики навчання. Вимушене дистанційне та змішане навчання стало викликом для всіх учасників освітнього процесу: педагогічних працівників, учнів та батьків.

 Педагогічні читання пройшли на досить високому методичному та науковому рівні та викликали у присутніх зацікавлене обговорення.

Інформація, яку отримали викладачі коледжу під час педагогічних читань, сприяє удосконаленню їх професійної компетентності, творчому та професійному розвитку, оновленню інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу, впровадженню нових технологій навчання, поширенню перспективного педагогічного досвіду. Викладачі не лише удосконалили свій власний педагогічний досвід, але й збагатили його досвідом колег.