Олімпіади з базових предметів

Одним із завдань оновлення сучасної національної освіти є цілеспрямоване формування інтелектуального потенціалу нації. Саме інтелект повинен стати дієвим чинником державо-, культуро- і людинотворення, як того потребує сучасна модель цивілізаційного поступу людства. З метою виявлення та підтримки обдарованої молоді, розвитку її інтересів, схильностей та природних обдарувань щороку у ВСП «Костопільський будівельно-технологічний фаховий коледж НУВГП» проводяться олімпіади з базових предметів.   Олімпіада – це вид змагання, що стимулює потяг окремих студентів до самоосвіти, виховує наполегливість, поглиблений інтерес до предмета, вміння долати труднощі, виробляє навички роботи з довідковою та науково- популярною літературою.
Предметні олімпіади не порушують хід загальноосвітнього процесу, вони є додатковим полем вияву для природно обдарованих та індивідуально зацікавлених студентів.
Найбільш суттєвий внесок у підготовку й проведення олімпіадних змагань вносить викладач – компетентний помічник і консультант, організатор колективної чи самостійної пізнавальної діяльності, який безпосередньо працює з студентами, організовує і проводить перший тур олімпіади, готує своїх студентів до наступних етапів.