НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА У НАВЧАЛЬНИХ МАЙСТЕРНЯХ

Практика в ВСП «Костопільський будівельно-технолочний фаховий коледж НУВГП» є необхідною складовою підготовки фахових молодших бакалаврів за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія». Метою практичної підготовки є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професійної діяльності, формування на базі одержаних знань професійних умінь і досвіду прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично оновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Практика   в  навчальних  майстернях  передує  практиці  для   отримання  робітничої  професії  на  виробництві та передбачає  вивчення  і  опанування  основних  операцій  і  прийомів для  виконання каменярських, штукатурних, лицювальних та столярних робіт.

Завдання  практики – навчити  студентів  виконувати  основні  операції,  підготувати  їх до  самостійного  виконання  будівельних  робіт в  будівельних  організаціях, з  подальшим  отриманням однієї  з  робітничих  професій.

Практика покликана скоротити строк адаптації молодого фахівця до реальної професійної діяльності після закінчення коледжу, займаючи керівні посади на будівельних майданчиках.

 Студенти набувають практичних навичок і досвід виконання будівельних робіт.

На фото студенти групи 11Б спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» під час проходження навчальної практики з каменярських робіт.