Спеціальності

Відокремлений структурний підрозділ “КОСТОПІЛЬСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
Національного університету водного господарства та природокористування”
Готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня – фаховий молодший бакалавр
за спеціальностями:

1. Спеціальність 192 “Будівництво та цивільна інженерія”

Термін навчання :
на базі 9 класів-4 роки; на базі 11 класів-3,5 роки; на базі освітньо-кваліфікаційного рівня “кваліфікований робітник” – 2,5 роки
Форма навчання – денна, заочна

• Кваліфікація: технік-будівельник

Фахівець може займати первинні посади:

• майстер дільниці;
• технік-будівельник;
• технік-доглядач;
• технік-проектувальник;
• технік з підготовки технічної документації;
• технік з складання кошторисів;
• технік-інспектор.

Фаховий молодший бакалавр розробляє проектно-конструкторську, технологічну та кошторисну документацію, керує виконанням будівельно-монтажних та ремонтних робіт, проводить контроль якості, контролює дотримання вимог охорони і техніки безпеки на будівництві.
Випускники коледжу можуть працювати в будівельних та проектних організаціях державної та приватної форм власності.
Випускники можуть продовжити навчання в Національному університеті водного господарства та природокористування по інтегрованим навчальним планам.