Спеціальності

КОСТОПІЛЬСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
Національного університету водного господарства та природокористування
Готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня — фаховий молодший бакалавр
за спеціальностями:

1. Будівництво та цивільна інженерія ?

Термін навчання :
на базі 9 класів-4 роки; на базі 11 класів-3,5 роки; на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» — 2,5 роки
Форма навчання — денна, заочна

• Кваліфікація: технік-будівельник

Фахівець може займати первинні посади:

• майстер дільниці;
• технік-будівельник;
• технік-доглядач;
• технік-проектувальник;
• технік з підготовки технічної документації;
• технік з складання кошторисів;
• технік-інспектор.

Фаховий молодший бакалавр розробляє проектно-конструкторську, технологічну та кошторисну документацію, керує виконанням будівельно-монтажних та ремонтних робіт, проводить контроль якості, контролює дотримання вимог охорони і техніки безпеки на будівництві.
Випускники коледжу можуть працювати в будівельних та проектних організаціях державної та приватної форм власності.
Випускники можуть продовжити навчання в Національному університеті водного господарства та природокористування по інтегрованим навчальним планам.

2. Хімічні технології та інженерія ?

Термін навчання :
на базі 9 класів -4 роки; на базі 11 класів -3,5 роки;

Професія техніка-технолога має велику перспективу, оскільки досить широкою є мережа деревообробного, целюлозо-паперового, меблевого виробництва, а також широкий спектр підприємств по виробництву сірників, плит ДСтП та ДВП, МДФ, а також фанери. На даному етапі такі підприємства модернізуються і вимагають спеціалістів сучасного рівня, здатних у ринкових умовах вирішувати технологічні проблеми.
Наші дипломовані фахівці можуть складати матеріальний баланс, експериментально оцінювати властивості полімерних матеріалів, проектувати цехи з виробництва деревинних матеріалів.
Студенти займаються по інтегрованих навчальних планах, що дає змогу продовжити навчання в Національному лісотехнічному університеті України м. Львова по скороченій програмі та отримати кваліфікацію бакалавра, спеціаліста, магістра.
Якісні знання техніка-технолога набуті у Костопільському будівельно-технологічному коледжі є визначальними у високоефективній роботі на керівних та інженерних посадах державних та приватних деревообробних підприємств.