Педагогічні читання

З метою удосконалення науково-методичного рівня підготовки педагогів, стимулювання їх творчої ініціативи, вивчення та впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду в коледжі пройшли педагогічні читання у відповідності з методичною проблемою на тему ,,Формування і реалізація професійної та життєвої компетентності майбутніх фахівців шляхом підвищення професійної майстерності викладачів та розвитку творчих здібностей учнів і студентів” .
Педагогічні читання – одна з продуктивних форм методичної роботи з підвищення професійної компетентності педагогів, що дозволяє вивчити та перейняти перспективний педагогічний досвід, обговорити актуальні проблеми освітньої практики, визначити шляхи їх вирішення.
Відповідно до загальної методичної проблеми на педагогічних читаннях було заслухано доповіді викладачів коледжу, а саме: Алексєйчук Ж. В., Воронка О. Д., Єрмаченко М. В., Лисициної Б. Ю., Мальованого Р. І., Михалюк Н. М., Пінчука Р. О., Субботіної К. Б, Ткачук О. П.
Викладачі коледжу підготували цікаві, практичні доповіді та презентації.
Під час проведення педагогічних читань були створені оптимальні умови для неформального активного професійного спілкування і це дало можливість педагогам обмінятися досвідом та знайти однодумців.