Хімічні технології та інженерія

1.Нормативні навчальні дисципліни

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Історія України
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Культурологія
Основи філософських знань
Економічна теорія
Основи правознавства
Соціологія
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Фізичне виховання

Цикл математичної, природничо-наукової підготовки

Основи вищої математики
Нарисна геометрія та інженерна графіка
Електротехніка та електрообладнання
Основи технічної механіки
Загальна хімія
Органічна хімія
Аналітична хімія
Основи екології
Безпека життєдіяльності

Професійна підготовка

Виробництво деревних плит
Основи охорони праці
Економіка підприємства
Основи проектування виробництва плитних матеріалів
Виробництво деревних композиційних матеріалів

2.Вибіркові навчальні дисципліни

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Основи менеджменту

Цикл математичної, природничо-наукової підготовки

Основи комп’ютерних технологій
Обчислювальна техніка програмування та комп’ютерна графіка
Процеси і апарати
Психологія та етика ділового спілкування
Професійна підготовка
Вступ до професії
Деревинознавство
Основи теплотехніки, гідравліки та гідропривід
Піднімально-транспортні засоби
Застосування полімерів в виробництві деревних плит та пластиків
Оздоблення деревних плит
Обладнання підприємств хіміко-механічної переробки деревини
Обладнання та технологія целюлозно-паперового виробництва
Основи автоматики та автоматизації виробничих процесів
Фізична і колоїдна хімія