Будівництво та цивільна інженерія

1.Нормативні навчальні дисципліни

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Українська мова (за проф. спрямуванням)
Культурологія
Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)
Основи економічних теорій
Основи правознавства
Соціологія
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Фізичне виховання
Основи креслення
Технології виконання основних видів будівельних робіт

Цикл математичної, природничо-наукової підготовки
Вища математика
Фізика
Хімія
Теоретична механіка
Опір матеріалів
Основи комп’ютерних технологій
Основи екології
Безпека життєдіяльності
Основи підприємництва і управлінської діяльності

Цикл професійної та практичної підготовки
Професійна підготовка
Метрологія і стандартизація
Інженерне креслення
Будівельні конструкції
Будівельна механіка
Будівельне матеріалознавство
Основи розрахунку будівельних конструкцій
Основи охорони праці
Санітарно-технічне обладнання будівель
Інженерна геодезія
Економіка будівництва
Електротехніка в будівництві
Будівельна техніка
Основи систем автоматизованого проектування
Технологія і організація будівельного виробництва

2.Вибіркові навчальні дисципліни
Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
Історія української культури
Психологія та етика ділового спілкування
Цикл математичної, природничо-наукової підготовки
Інформатика практикум
Основи системного аналізу

Цикл професійної та практичної підготовки
Вступ до будівельної справи
Вступ до професії
Технічна механіка рідини і газу
Планування міст і транспорт