Збереження українських традицій в еміграції

Ми живемо у ХХІ столітті. Країна та світ змінилися, суспільство змінилося, потреби економіки докорінно змінилися. Освітній заклад – це місцем, де діти отримують не лише знання, а й уміння їх застосовувати та цінності для оцінювання навколишнього світу і дійсності. Це не лише заклад освіти, а й безпечне середовище для розвитку, де діти вчаться спілкуватися між собою. Таке навчання передбачає впровадження нових методик викладання, зміну формату спілкування учнів, учителів та батьків, упровадження проектної роботи та навчання через діяльність.

23.10.2018 року викладачем англійської мови, Субботіною Катериною Борисівною, було проведено урок усний журнал на тему «Збереження українських традицій в еміграції» в групі 9. На даному уроці застосовувались інтерактивні технології, чітко прослідковувалась наскрізна лінія «Громадянська відповідальність», що освоювалась через колективну діяльність – роботи в групі, в парах, проекти. Дана діяльність розвивала в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

На уроці учні свідомо і активно застосовували свої знання та вміння, тому всі вони справились з поставленими завданнями. Прослідковувалась єдність освітньої, розвивальної та виховної цілей.

Previous Image
Next Image

info heading

info content