Циклова комісія викладачів загальнотехнічних, професійних дисциплін спеціальності «Хімічні технології та інженерія»

Циклова комісія викладачів загальнотехнічних, професійних дисциплін спеціальності «Хімічні технології та інженерія» створена з метою вдосконалення якісного навчально-методичного забезпечення дисциплін професійного та практичного циклу і об’єднує в своєму складі 6 викладачів.

Вивчення загальнотехнічних та професійних дисциплін спеціальності «Хімічні технології та інженерія» займає основне місце в підготовці майбутніх фахівців хіміко-механічної переробки деревини і деревних матеріалів, які отримують знання із основних технологічних процесів виробництва деревиностружкових, деревиноволокнистих, фанерних плитних матеріалів, деревинних композиційних матеріалів, целюлозо-паперового виробництва.

Завдання викладачів циклової комісії:

-підготовка молодших спеціалістів за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія», що мають теоретичні знання та практичні навички відповідно до вимог стандартів вищої освіти;

 • використовувати теоретичні знання в практичній діяльності;
 • розширювати профіль професійної підготовки молодшого спеціаліста;
 • виховувати відповідальність та стимулювати до трудової діяльності;
 • навчити студентів вирішувати питання виробничої діяльності.

Циклова комісія спрямовує свою роботу за напрямками:

 • методичне забезпечення викладання загальнотехнічних, професійних дисциплін;
 • удосконалення форм та методів навчання;
 • ознайомлення студентів з сучасними технологіями виготовлення деревних плитних матеріалів;
 • розвиток та удосконалення навчально-методичної бази;
 • виховання студентів в патріотичних та  національних традиціях;
 • підготовка студентів до подальшої освіти, трудової діяльності;
 • розвиток студентської наукової діяльності.

Склад циклової комісії:

Для організації занять зі студентами застосовуються такі види занять: лекції, семінарські, лабораторні та практичні заняття, консультації, самостійна робота, курсове та дипломне проектування. Як форма організації контролю за навчальним процесом застосовуються тести, заліки, екзамени, захист курсових та дипломних проектів.

Кожен викладач у цикловій комісії протягом 5 років проходить курси підвищення кваліфікації та стажування. Свій фах викладачі підвищують на кафедрах Львівського Національного лісотехнічного університету України, Національного університету водного господарства та природокористування, проходженням курсів в Рівненському обласному інституті післядипломної освіти.

Циклова комісія підтримує зв’язок з Українським державним лісотехнічним університетом, до якого після закінчення нашого навчального закладу поступають випускники на скорочений термін навчання; та підприємствами галузі, які запрошують випускників  для подальшого працевлаштування.