Циклова комісія викладачів загальнотехнічних та природничих дисциплін

xee23quzjasЦиклова комісія викладачів  загальнотехнічних та природничих дисциплін:

  • Зулайкхі  Тамара Василівна – викладач,  голова комісії;
  • Гоздецький Євген Миколайович – викладач;
  • Остап’юк Анна Петрівна – викладач;
  • Линка Марія Петрівна – викладач.

     Циклова комісія викладачів загальнотехнічних і природничих дисциплін – структурний навчально-методичний підрозділ Костопільського будівельно-технологічного коледжу, що проводить виховну, навчальну та методичну роботу з загальнотехнічних і природничих навчальних дисциплін.

     Основними завданнями циклової комісії викладачів загальнотехнічних і природничих дисциплін є розвиток здібностей та практичних навичок студентів у вивченні природничих і технічних дисциплін; пошук творчого підходу до організації навчально-виховного процесу, вироблення стратегії і тактики викладання, за яких ерудованість та компетентність викладача, його майстерність та професійність перетворюються у знання, уміння і навички студентів.

      Методичне завдання над яким працюють викладачі циклової комісії: використання інтерактивних методів навчання при вивченні дисциплін загальнотехнічного і природничого циклів.

       Загальнотехнічні і природничі дисципліни покликані виконувати декілька основних функцій:
–  сприяти політехнізації навчання;
–  забезпечити підгрунття для  більш глибокого розуміння та сприйняття спеціальних дисциплін;
–  розширювати профіль професійної підготовки молодших спеціалістів;
–  допомагати студентам глибше зрозуміти закони техніки і природи та їх застосування в технології виробництва;
–  розвивати технічний стиль мислення студентів, що служить основою професіоналізму і винахідництва.
–  виховувати відповідальність та стимулювати до трудової дисципліни.

       До складу циклової комісії входять:

Зулайкхі Тамара Василівна  – голова циклової комісії викладачів загальнотехнічних і природничих дисциплін, викладач хіміко-технологічних дисциплін, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії. Закінчила Львівський політехнічний інститут за фахом інженер-хімік-технолог. Викладає дисципліни: «Органічна хімія», «Аналітична хімія», «Загальна хімія», «Фізична і колоїдна хімія».

Остап’юк Анна Петрівна – викладач хімії, спеціаліст другої кваліфікаційної категорії. Закінчила Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича за фахом викладач хімії та біології.

Гоздецький Євген Миколайович – викладач загально-технічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії. Закінчив Целіноградський інженерно-будівельний інститут за фахом інженер-механік. Викладає дисципліни: «Теоретична механіка», «Опір матеріалів», «Будівельна техніка».

Линка Марія Петрівна – викладач біології, основ екології, безпеки життєдіяльності, спеціаліст другої кваліфікаційної категорії. Закінчила Тернопільський державний педагогічний інститут ім. Я.О.Галана, учитель біології.

Можелюк Мар’яна Олександрівна – викладач географії, кваліфікаційна категорія – спеціаліст. Закінчив Львівський національний університет ім. І.Франка за фахом викладач географії.