Циклова комісія викладачів суспільних та соціально-економічних дисциплін

Циклова комісія  викладачів суспільних та соціально-економічних дисциплін:

Дисципліни суспільного та соціально-економічного циклу – це комплекс навчальних дисциплін: філософія, культурологія, правознавство, економічна теорія, політологія, соціологія, історія України та інші. У своїй сукупності ці дисципліни покликані формувати в студентів гуманну ментальність, здатність розумно користуватися свободою, уміння жити у демократичному суспільстві та орієнтуватись в ринковій кон’юнктурі, спілкуватися в різноманітному за поглядами середовищі.

Проповідуючи патріотизм, гуманізм, працелюбність, добро, порядність, інші загальнолюдські цінності і норми, зазначені дисципліни вчать пов’язувати гуманістичні аксіоми з високо раціональними формами людської життєдіяльності, зі світом підсвідомих структур, з неусвідомленими культурними кодами і тим самим визначають спосіб існування індивідів.

Основні завдання циклової комісії викладачів суспільних і соціально-економічних дисциплін:

  • організація викладачів навчального закладу на вдосконалення змісту навчання і виховання;
  • вдосконалення методичної підготовки викладачів стосовно проведення навчальної та виховної роботи;
  • вивчення та пропаганда передового досвіду в навчально-виховній роботі;
  • підготовка студентів до подальшої освіти й трудової діяльності;
  • активізація самостійної роботи викладачів щодо своєї кваліфікації;
  • вивчення, вдосконалення та провадження кращого педагогічного досвіду викладачів;
  • поглиблене вивчення досягнень педагогіки та психології, окремих методик викладання предметів;
  • організація консультативної допомоги;
  • участь викладачів в обласних конференціях та семінарах з питань обміну досвідом.

Викладачі циклової комісії орієнтують студентів на високу активність самостійної та навчально-пізнавальної діяльності, на проникнення в процес розвитку науки, розкриття її методологічних основ через лекції, книги, консультації, практичні заняття, заліки, іспити тощо.

Склад циклової комісії:

Методична проблема, над якою працюють викладачі циклової комісії у 2021-2022 н.р. – «Виявлення передового педагогічного досвіду серед педагогів коледжу, узагальнення його та впровадження в роботу».