Циклова комісія викладачів суспільних та соціально-економічних дисциплін

Циклова комісія  викладачів суспільних та соціально-економічних дисциплін:

 1. Михалюк Наталія Миколаївнаголова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії, старший викладач, викладає дисципліни: «Основи економічних теорій», «Економіка будівництва», «Основи підприємництва та управлінської діяльності»;
 2. Гузовець Оксана Юріївна спеціаліст першої категорії, викладає дисципліну «Історія України»;
 3. Кравчук Інна Василівна спеціаліст першої категорії, викладає дисципліни: «Економіка підприємства», «Основи менеджменту», «Економіка», «Основи галузевої економіки і підприємництва»;
 4. Лебедюк Єлізавета Назарівна – спеціаліст вищої категорії, викладає дисципліни: «Всесвітні історія», «Історія української культури», «Соціологія»;
 5. Шамсутдинова-Лебедюк Тетяна Назарівна – кандидат філософських наук, викладає дисципліну «Основи філософських знань»;
 6. Левчук Ніна Романівна – спеціаліст другої категорії, викладає дисципліну «Основи правових знань».
 7. Пацурківський Михайло Аркадійович – викладач.

Основні завдання циклової комісії викладачів суспільних і соціально-економічних дисциплін:

 • організація викладачів навчального закладу на вдосконалення змісту навчання і виховання;
 • вдосконалення методичної підготовки викладачів стосовно проведення навчальної та виховної роботи;
 • вивчення та пропаганда передового досвіду в навчально-виховній роботі;
 • підготовка студентів до подальшої освіти й трудової діяльності;
 • активізація самостійної роботи викладачів щодо своєї кваліфікації;
 • вивчення, вдосконалення та провадження кращого педагогічного досвіду викладачів;
 • поглиблене вивчення досягнень педагогіки та психології, окремих методик викладання предметів;
 • організація консультативної допомоги;
 • участь викладачів в обласних конференціях та семінарах з питань обміну досвідом.

Дисципліни суспільного та соціально-економічного циклу – це комплекс навчальних дисциплін: філософія, культурологія, правознавство, економічна теорія, політологія, соціологія, історія України, етика та естетика та інші. У своїй сукупності ці дисципліни покликані формувати в студентів гуманну ментальність, здатність розумно користуватися свободою, уміння жити у демократичному суспільстві та орієнтуватись в ринковій кон’юнктурі, спілкуватися в різноманітному за поглядами середовищі.

Проповідуючи патріотизм, гуманізм, працелюбність, добро, порядність, інші загальнолюдські цінності і норми, зазначені дисципліни вчать пов’язувати гуманістичні аксіоми з високо раціональними формами людської життєдіяльності, зі світом підсвідомих структур, з неусвідомленими культурними кодами і тим самим визначають спосіб існування індивідів.

Викладачі циклової комісії орієнтують студентів на високу активність самостійної та навчально-пізнавальної діяльності, на проникнення в процес розвитку науки, розкриття її методологічних основ через лекції, книги, консультації, практичні заняття, заліки, іспити тощо.