Циклова комісія фізико-технічних, математичних, комп’ютерних дисциплін, Захисту Вітчизни та фізичної культури

Циклова комісія “фізико-технічних, математичних, комп’ютерних дисциплін, Захисту Вітчизни та фізичної культури”

  1. Пінчук Руслан Олександрович – голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії, старший викладач, викладає дисципліни: «Фізика», «Астрономія» , «Електротехніка»;
  2. Салівончик Тетяна Євстафіївна – методист коледжу, спеціаліст вищої категорії, викладає дисципліни: «Вища математика» та «Математика»;
  3. Семещук Ігор Лаврентійович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання фізики РДГУ, викладає дисципліну «Фізика»;
  4. Коваленко Михайло Миколайович – викладач, спеціаліст першої категорії, викладає дисципліни: «Інформатика», «Інформаційні технології», «Основи ком’пютерних технологій», «Обчислювальна техніка, програмування та комп’ютерна графіка»;
  5. Шабаровський Володимир Володимирович – викладач, спеціаліст першої категорії, викладає дисципліну «Вища математика»;
  6. Павлова Тетяна Олександрівна – викладач, спеціаліст другої категорії, викладає дисципліну «Математика»;
  7. Рибалко Андрій Володимирович – викладач;
  8. Мальований  Роман  Ігорович      – викладач фізичного  виховання та керівник спортивного гуртка.
  9. Багінський   Іван    Антонович     – викладач фізичного виховання.
  10. Рубель Микола Володимирович  – викладач Захисту Вітчизни.

Значення математики та інформатики в житті людини важко переоцінити. Вони є обов’язковим підґрунтям для здобуття фахових знань. Сучасній молоді для успішного оволодіння обраною професією необхідний високий рівень комп’ютерної підготовки, лідерські якості, відповідність сучасним вимогам. Над досягненням саме цієї мети і працюють викладачі комісії «фізико-технічних, математичних та комп’ютерних дисциплін».

Математика займає чільне місце в підготовці фахівців, дає змогу науково обґрунтовано приймати рішення при вивченні економічних, будівельних та технологічних процесів. Сучасна фізика – широко розвинена і розгалужена наука. Розвиваючись у тісному зв’язку з технікою і будучи її підгрунтям, фізика інтегрувалася в усі галузі промисловості,  створивши можливість для появи багатьох нових її галузей. Характерною особливістю фізики є те, що знання, одержані під час вивчення цієї дисципліни, часто пов’язані з майбутнім фахом студентів та учнів коледжу. З метою забезпечення комп’ютерної грамотності студентів та учнів коледжу і широкого впровадження електронно-обчислювальної  техніки в навчальний процес у Костопільському будівельно-технологічному коледжі функціонує два комп’ютерні кабінети із сучасною технікою та з доступом до мережі Інтернет, вільним wi-fi. Завідувачами кабінетами постійно проводиться робота з їх  переобладнанням, систематично вносяться зміни в апаратне і програмне забезпечення.

 Всі викладачі циклової комісії значну увагу приділяють методичній роботі: розробляються навчальні посібники і методичні вказівки з тем, винесених для самостійного опрацювання студентами, тестові завдання для модульного контролю знань, поновлюються інструкції для виконання з лабораторних та практичних робіт.  Цикловою комісією «фізико-технічних, математичних та комп’ютерних дисциплін» постійно проводяться засідання, семінари і відкриті заняття.  Члени комісії працюють над поповненням своєї «педагогічної скарбнички», беруть участь в  обласних методичних об’єднаннях, проходять курси підвищення кваліфікації, фахової майстерності. Викладачі циклової комісії  Семещук І.Л., Пінчук Р.О., Гриб Ю.М. щорічно готують студентів для участі в наукових конференціях, МАН, олімпіадах обласного рівня, а вихованці ж показують хороші результати та займають призові місця.

Вся робота циклової комісії «фізико-технічних, математичних, комп’ютерних дисциплін, Захисту Вітчизни та фізичної культури» спрямована на удосконалення навчально-виховного процесу, впровадження інноваційних технологій навчання, підвищення якості та ефективності практичного навчання як основного способу формування професійної майстерності студентів та учнів.