Санітарно-технічне обладнання будівель

Нормативна література з дисципліни

Підручники, посібники з дисципліни

Методичні вказівки з дисципліни