Ліцензований обсяг

Підготовка молодших спеціалістів

з/п

Шифр та

найменування

галузі знань

Код та найменування спеціальності Ліцензований обсяг Номер і дата рішення
1 16   Хімічна та біоінженерія 161   Хімічні технології та інженерія 55 наказ МОН № 1399л від 01.07.2016
2 19   Архітектура та будівництво 192   Будівництво та цивільна інженерія 100 наказ МОН № 1399л від 01.07.2016

 

Професійно-технічна підготовка

з/п

Код професії Найменування

професії

Види професійної підготовки Ліцензований обсяг Номер рішення
1 7124

 

7423

Столяр будівельний

 

Верстатник деревообробних верстатів

первинна професійна підготовка 90 наказ МОН

№ 2180л

від 07.07.2008

2 8290 Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин первинна професійна підготовка 60 наказ МОН

№ 2180л

від 07.07.2008

3 7122

 

7122

 

7133

Муляр

 

Пічник

 

Штукатур

первинна професійна підготовка 90 наказ МОН

№ 2180л

від 07.07.2008

4 7133

 

7132

 

7141

Штукатур

 

Лицювальник-плиточник

 

Маляр

первинна професійна підготовка 60 наказ МОН

№ 2180л

від 07.07.2008

 

Фактична кількість осіб, що навчається:

Підготовка молодших спеціалістів – 182 чол.

Професійно-технічна підготовка – 213 чол.