Інтерактивні методи при вивченні англійської мови

Серед передових методів у сучасному навчальному процесі вивчення англійської мови, велику увагу приділяють інтерактивним методам, основаних на особистісно орієнтованому  підході до учня, спрямованих на розвиток не лише творчого потенціалу вивчаючого, але й на вміння мислити та  швидко реагувати, покращуючи комунікаційні навички.

Гра –  найбільш доступний для учнів вид діяльності, спосіб переробки отриманих із зовнішнього світу вражень. У грі яскраво проявляються особливості мислення та уяви, емоційність, активність, розвиваюча потреба в спілкуванні. Цікава гра підвищує рівень активності учня, і він може вирішити більш складну задачу, ніж на звичайному занятті.

Так, 30.11.18 в групі №4, викладачем англійської мови, Субботіною Катериною Борисівною було проведено урок з використанням інтерактивних методів. Гра у формі  Training (форма навчання із застосуванням різних форм роботи з невеликою групою для вдосконалення навичок в процесі моделювання ситуацій, які наближені до реальності). Дана гра дала змогу практично збільшити кількість розмовної практики на занятті, виявилася цікавою для учнів, допомогла засвоїти матеріал та використати його у подальших заняттях, виконала дидактичні та різні розвивальні функції.