Інноваційний урок

Нові історичні повороти спричиняють нові ідеї, цінності й нові освіт­ні реформи, що припускають формування моделі «нової людини». Ще до­недавна якість освіти визначалася знаннями, уміннями й навичками в ме­жах навчальних програм.

Сьогодні освіта має бути побудована на чотирьох основних ідеях:

– навчатися, щоб уміти;

– навчатися, щоб діяти;

– навчатися, щоб жити разом;

– навчатися, щоб бути.

Пріоритетною в оволодінні інтелектуальними загальнонавчальними вміннями розглядається здатність учнів та студентів трансформувати знання, здій­снювати перенос у нові умови й використовувати їх. Поняття «компетен­тність», що з’явилось в освіті з початком її модернізації, розглядається як мета освітнього процесу в цілому. Головним у роботі з учнем для вчителя виступає не предмет, якому він нав­чає, а особистість, яку він формує. Не предмет формує особистість, а вчи­тель своєю діяльністю, пов’язаною з вивченням предмета.

Так, 18 жовтня, викладачем біології Марією Петрівною Линкою, було проведено урок біології в групі 81-ХМ з використанням мультимедійних технологій та елементами інтерактивних технологій. Під час уроку, розкриваючи тему «Пріони. Особливості їхньої організації та фукціонування», викладач показала, як можна здійснювати особистісно-орієнтоване навчання та прививати любов до вивчення біології.