Циклова комісія викладачів професійних дисциплін спеціальності « Хімічні технології та інженерія»

Вивчення спецдисциплін спеціальності «Хімічнi технології та iнженерiя» займає основне місце в підготовці майбутніх фахівців, які отримують знання із основних технологічних процесів  виробництва  деревних плитних матеріалів, деревних пластиків, целюлозо-паперового виробництва.

Завданням викладачів циклової комісії напряму «Хімічна технологія та iнженерiя»  є:

підготовка молодших спеціалістів за спеціальністю 161 «Хімічнi технології та iнженерiя», які мають теоретичні знання та практичні навички відповідно до вимог державних стандартів вищої освіти.

В склад циклової комісії напряму «Хімічнi технології та iнженерiя» Костопільського будівельно-технологічного коледжу НУВГП входить 3 викладача, зокрема:

 • Нагорняк Ірина Іллівна, голова циклової комісії, викладач вищої категорії,
 • Воронко О.Д. – викладач вищої категорії,
 • Ткачук О.П. – викладач
 • Гурська Н.А. – викладач

            Цикловою комісією забезпечується викладання спецдисциплін професійного напрямку: «Виробництво деревних плит», «Основи проектування виробництв плитних матеріалів», «Виробництво деревинних композиційних матеріалів», «Процеси і апарати», «Обладнання підприємств ХМПД», «Обладнання та технологія целюлозо-паперового виробництва», «Оздоблення деревних плит», «Деревинознавство» та інші спецдисципліни

            Циклова комісія професійних дисциплін спрямовує свою роботу за такими напрямками:

 • методичне забезпечення викладання спеціальних дисциплін;
 • удосконалення форм та методів навчання;
 • постійне ознайомленням студентів щодо сучасних технологій виготовлення деревних

   плитних матеріалів;

 • розвиток та удосконалення навчально-матеріальної бази;
 • виховання студентів в патріотичних та національних традиціях;
 • підготовка студентів до подальшої освіти й трудової діяльності;
 • розвиток студентської наукової діяльності;
 • організаційна робота.

            Викладачі циклової комісії постійно працюють над методичним забезпеченням спеціальних дисциплін, а саме:

 • розробляють програми навчальних дисциплін та практик;
 • розробляють методичні вказівки для студентів при вивченні навчальних дисциплін;
 • розробляють тестові програми для контролю якості та рівня знань студентів на кожному етапі навчання;
 • формують електронну бібліотеку та мультимедійні матеріали для кращого засвоєння знань та вмінь студентами;

            Для організації занять зі студентами застосовуються такі види занять: лекції, семінарські, лабораторні та практичні заняття, консультації, самостійна робота, курсове та дипломне проектування. Як форма організації контролю за навчальним процесом застосовуються тести, заліки, екзамени, захист курсових та дипломних проектів.

            Кожен викладач у цикловій комісії протягом 5 років проходить курси підвищення кваліфікації та стажування. Свій фах викладачі підвищують на кафедрах Львівського Національного лісотехнічного університету України, Національного університету водного господарства та природокористування, проходженням курсів в Рівненському обласному інституті післядипломної освіти.

            Циклова комісія підтримує зв’язок з Українським державним лісотехнічним університетом, до якого після закінчення нашого навчального закладу поступають випускники на скорочений термін навчання; та підприємствами галузі, які запрошують випускників  для подальшого працевлаштування.